Ὧρες ἀνασυγκροτήσεως

Μία ἐπίκλησις σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς κι ἀγνώστους φίλους μου…

Ἐκφράζετε ἀνοικτὰ τὴν ἄποψή σας καὶ τὰ συναισθήματά σας γιὰ αὐτοὺς  ποὺ μᾶς ἔφεραν ἐδῶ ποὺ μᾶς ἔφεραν.
Καὶ πολὺ καλὰ κάνετε.
Ἀλλά… Μὴν ἐπιτρέψετε στὸ μῖσος νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ μᾶς διχάσῃ… Ἂς μὴν τοὺς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ ξανὰ ὑψώσουν τὰ τείχη, ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς καὶ στοὺς …ἄλλους, ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦν.

Ὑποσχεθήκαμε ὅλοι μας, ἀπὸ τὴν ἀρχή, στὸ διαδίκτυον, πὼς δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ξαναδιχασθοῦν οἱ Ἕλληνες.
Ὑποσχεθήκαμε πὼς θὰ ἀποτρέψουμε μὲ κάθε μέσον τὴν διχαστικὴ λογικὴ καὶ ἕναν νέο ἐμφύλιο.

Αὐταρχικοὶ καὶ δικτατορίσκοι ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ στὴν χώρα αὐτήν, ποὺ περιμένουν τὴν κατάλληλο εὐκαιρία.
Ἂς μὴν τοὺς δόσουμε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία.

Δικαιοσύνη εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλουμε κι ἀπαιτοῦμε… Ὄχι αὐτοδικία καὶ αἱματοχυσία… Κι αὐτὸ εἶναι μονόδρομος, ἐὰν θέλουμε νὰ νικήσουμε καὶ νὰ πάρουμε πίσω τὴν χώρα μας καὶ νὰ διαμορφώσουμε ἕνα μέλλον καλλίτερο γιὰ τὰ παιδιά μας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply