Λίγες σκέψεις γιὰ τὰ 99 χρόνια τοῦ Μητσοτάκη

Λίγες λέξεις, ὅσον ἀφορᾶ στὸν θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ποὺ ἔφυγε στὴν σημαδιακὴ ἡλικία τῶν 99 ἐτῶν.

Τὰ 99 ἐτῶν συμβόλαια μισθώσεως, εἶναι μία διεθνὴς πρακτικὴ «μισθώσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῆς γῆς», στὴν παγκόσμια νομοθεσία. Τὰ λεγόμενα «statutes», ποὺ ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ Κοινοδικαίου, δῆλα δὴ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Ἀμερική.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει, γιὰ τὰ 99 χρόνια, γιὰ τὰ συμβόλαια καὶ γιὰ τὶς διάφορες ἀποικίες.

Πολλοὶ νομίζουν πὼς ἡ χώρα μας ἦταν ἐλευθέρα.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι διαφορετική.

Ἡ χώρα ἦταν πάντα χρεωμένη καὶ ὑπὸ ἐπιτήρηση.
Τὰ τελευταία 99 χρόνια στοὺς Εὐρωπαίους καὶ μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στοὺς Ἀμερικανούς.
Ἡ περίοδος αὐτὴ ἔληγε τὰ τελευταῖα χρόνια, νομίζω τὸ 2014.

Κάποιοι, ὄχι ἀπαραίτητα μόνον ξένοι, δὲν ἤθελαν τὴν Ἑλλάδα ἀπελευθερωμένη.
Καὶ ἔτσι, δίχως νὰ τὸ περιμένουμε, εὑρεθήκαμε μὲ νέα μνημόνια, ὑπέρ-ταμεῖα καὶ ἁλυσίδες γιὰ τὰ ἑπόμενα 99 χρόνια.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθειά που οἱ ἠγέτες μας δεν θέλουν να μας πούν. Αὐτὴ καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων τῶν πολιτικῶν.

Ὅσον ἀφορᾷ τώρα στὸν Μητσοτάκη καὶ στὴν ἐποχή του, ἰσχύει τὸ γνωστό…
«Εἰκόνα σου εἶμαι κοινωνία καὶ σοῦ μοιάζω»…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply