Ὑπεγράφη μνημόνιον ἔως τὸ …2060!!!

Ἐπετεύχθη συμφωνία σὲ …ὅλα τὰ ἐπίπεδα!!!
Ὑπέγραψαν μνημόνιον ἔως τὸ 2060!!!

Ἡ Ἑλλὰς λοιπόν, θὰ λάβη δόση ὕψους 8,5 δισεκατομμυρίων εὐρῶ.
Δηλαδή… Ἡ Ἑλλὰς θὰ λάβη ποσὸν 7,4 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ τὴν δόση τοῦ Ἰουλίου καί, ἐπὶ πλέον ἕνα δισεκατομμυριάκι ὡς …«δωράκι», γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας!!!

Ὅσο γιὰ τὴν (φιμολογουμένη) ἐλάφρυνση τοῦ δισθεοράτου  ἑλληνικοῦ «χρέους»…
Θὰ «δοῦν» τὸ θέμα μετὰ τὸ τέλος τοῦ προγράμματος καί, φυσικά, μετὰ τὶς γερμανικὲς ἐκλογές, τοῦ Αὐγούστου 2018, ἀλλά, φυσικά, μόνον ὅταν κι «ἐφ΄ ὅσον ἀπαιτηθῇ», βεβαίως!

Αὐτὴν τὴν φράση, «ἐφ΄ ὅσον ἀπαιτηθῇ», κατέφερε ὁ Τσακαλῶτος, μετὰ ἀπὸ ἡρωϊκὲς προσπάθειες, νὰ ἀλλάξῃ στὴν διατύπωση, ἀπὸ τὸ «στὸν βαθμὸ ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ»!

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ μοναδικὴ …«νίκη» τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς!

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ Εὐρωπαῖοι πιστωτὲς καλῶς ὁρίζουν τὴν υἱοθέτηση ὅλων τῶν μέτρων, ποὺ εἶχαν ζητήσῃ, ἀπὸ τὴν «Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων», μιᾶς καὶ στὸ ἐξῆς οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιτυγχάνουν πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔως τὸ 2060!!! Ὅ,τι κι ἐὰν συμβῇ!!!

Καλὰ κρασιά…
Μά τόση ξετσιπωσιά πιά ἀπό αὐτήν τήν κυβέρνηση;

Τὶ ντροπή….!!!!!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Σημείωσις

Τὴν προηγουμένη τῆς διαπραγματεύσεως «ἕτοιμη γιὰ ὅλα, ἐὰν καταῤῥεύσῃ ἡ διαπραγμάτευσις», ἐδήλωνε ἡ κυβέρνησις, θυμίζοντάς μας τὶς «ἡρωϊκὲς διαπραγματεύσεις», τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἀνάπτυξη ποὺ ὅλο ἔρχεται στὴν χώρα.

Ἡ πραγματικότης ὅμως ἀποδεικνύει, ἀπὸ καιρό, πὼς εὑρισκόμεθα μακρὰν τῆς ἐξευρέσεως ὁποιασδήποτε λύσεως.
Ἡ μόνη ἐπιλογή, ὑποδεικνυομένη καὶ ἀπαιτητὴ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἦταν ἡ ἀπόλυτος καὶ πλήρης ὑποταγή.

Ὄσον ἀφορᾶ στὶς …«ἀπειλές» ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἀνέφεραν πὼς θὰ κατέθετε ἡ κυβέρνησις γραπτὸ αἴτημα γιὰ τὴν σύγκλιση τοῦ Euro Summit, γιὰ πολιτικὴ λύση, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ «καυτῆς πατάτας», ποὺ δῆθεν θὰ ἀναγκασθῇ νὰ πιάσῃ στὰ χέρια της ἡ Μερκελ, ἦσαν μόνον φθηνὲς …μαγκιὲς καὶ τίποτα περισσότερο.
Ἢ θὰ ἀποδέχοντο (ποὺ ἀπεδέχθησαν) τὰ σχέδια τῶν δανειστῶν καὶ τὴν ἀπόλυτο ὑποταγή, ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ προσφύγουν στὶς κάλπες, γιὰ νὰ διαπιστώσουν καὶ τὴν ἀπόλυτον, δική τους πιά, κατάῤῥευση.

Οὐτως ἢ ἄλλως θὰ ἀρχήση πολὺ ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ τσίπρας θὰ …φορέσῃ γραβάτα!

Ὅσο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἂς προετοιμάζεται γιὰ τὰ …πολὺ χειρότερα, ἐφ΄ ὅσον ἐπέτρεψε, τόσο εὔκολα, νὰ ξεπερασθοῦν τὰ ὅρια ἀνοχῆς κι ἀντοχῆς τῆς κοινωνίας μας.

 

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply