Δεξιᾶς συνιστῶσες

Πέθανε στὶς 10 Αὐγούστου ὁ Ἱπποκράτης Σαββούρας, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζετο τὸ δράμα τῆς δεξιᾶς, ὅπως διεμορφώθη ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν μοιραῖο Δεκέμβριο τοῦ 1967.
Πραγματικὸς ἀντιστασιακός, ὅπως καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὁ τέως βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων.

Μετὰ τὶς 13 Δεκεμβρίου 1967, ἡ δεξιὰ ὑπέστη ἀνήκεστο βλάβη…
Διεσπάσθη ἀνάμεσα στοὺς καθεστωτικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐσυγχώρησαν στὴν χούντα τὴν ῥήξη της μὲ τὸν θεσμὸ τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπαναστατικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐσυγχώρησαν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄναξ ἦρθε σὲ ῥήξη μὲ τοὺς νικητὲς τοῦ ἐμφυλίου.

Μετὰ ἀπὸ χρόνια ἐφευρέθη, ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ καὶ τοὺς συνοδοιπόρους της, ὁ ὅρος «χουντοβασιλικός», ὁ ὁποῖος ὅμως ἦταν παντελῶς ἄτοπος καὶ παραπλανητικός, ἀφοῦ αὐτὲς οἱ δύο συνιστῶσες εἴχαν ἔλθῃ σὲ ῥήξη.

Ἡ Βασιλικὴ συνιστώσα, μὲ ὀδύνη διεπίστωσε τὴν 8η Δεκεμβρίου τοῦ 1974 τὴν προδοσία Καραμανλῆ, τὸ ἠρωικὸ ἐκεῖνο ποσοστὸ τοῦ 30 κόμμα κάτι τοῖς ἑκατό.
Ἔκτοτε ψήφισε καὶ ψηφίζει νέα δημοκρατία μὲ μισὴ  καρδιά.

Ἡ «ἐνοχική» δεξιά, τὴν ὁποίαν ἐσχάτως ἀνεκάλυψαν (μετὰ τὴν ἄνοδο ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἐξουσία) ἀρκετὲς καλὲς πέννες, ἔχει τὴν βάση της σὲ αὐτὴν τὴν διάσπαση.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, τοὐλάχιστον ὅπως τὴν σπουδάζω καὶ τὴν μελετῶ ἐγώ.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply