Διαλύονται καί μοιράζονται ὁριστικῶς τά Σκόπια σέ Βουλγαρία καί Ἀλβανία…;;;

Σὲ Βουλγαρία καὶ Ἀλβανία…

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σκόπια ήταν η πρώτη βουλγαρική πόλη από την οποία ξεκίνησε ο αντίσταση ενάντια στην Ελληνική Εκκλησία και προήλθε η απαίτηση για την δημιουργία της Βουλγαρικής Εκκλησίας.

πηγὴ

πηγὴ

Κι ἐμεῖς;
Ὕπνο καί τό τρίτο τό μακρύτερον;
Ὅπως πάντα………!!!!
@@#@#@@@@@@@

Ἀ.Ἑ.

Σημείωσις

Γιὰ αὐτὸ τοὺς λέμε Βουλγαροσκοπιανούς…[email protected][email protected]#@!!!!!!!!!!!

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Ξαναενώνονται οἱ Βουλγαροκομμουνιστὲς κομιτατζῆδες, ποὺ κατέσφαξαν τοὺς Ἕλληνες τὸ 1945!!!
Πηγαίνουν νὰ μοιράσουν τὰ Σκόπια, μεταξὺ Βουλγάρων καὶ Ἀλβανῶν…

Κι ἐμεῖς… (ὡς Ἑλλάς), εἴπαμε… ὅπως πάντα στὴν …ἀπ΄ ἔξω!!!

 

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply