Ῥεβανσιστικὲς ἱστορικὲς παραχαράξεις καὶ ἀλλοιώσεις

Ὁ Πλάτων εἶπε:

«Ἡ Ὑπερβολή, σὲ κάθε πράγμα, φέρνει τὴν μετάπτωση στὴν ἀντίθετο ὑπερβολή»!!! 

Τελευταία, οἱ ῥεβανσιστικές, ἀνιστόρητες καὶ προσβλητικὲς πράξεις τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν συνοδοιπόρων τους, πρὸς τὰ ἀθῷα τοὺς θύματα τοῦ 1943-49, αὐξάνονται καθημερινῶ. Γιατὶ ἀθῴα θύματα ἦσαν οἱ χιλιάδες ἄμαχοι ποὺ ἐσφαγιάσθησαν ὡς «ἀντιδραστικοί» τὸ 1943-44, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὴν θητεία τους τὸ 1946-49 καὶ ἔχασαν τὴν ζωή τους ἢ ἐβασανίσθησαν, πολεμώντας τοὺς ἀντάρτες τοῦ λεβομένου ΔΣΕ.

Ἡ ἐνοχὴ τῆς Ἀριστερᾶς ἔχει πλέον παρουσιασιῇ γυμνὴ καὶ ἀναμφισβήτητος ἀπὸ τὸν Στάθη Καλύβα, τὸν Νῖκο Μαρατζίδη, τὸν Σάκη Μουμτζῆ καὶ πολλοὺς ἄλλους. Στὰ βιβλία μου ἐπίσης περιγράφω λεπτομερῶς τὸ ὄργιο τῶν κομμουνιστῶν τὸ 1943-44 στὴν Πελοπόννησο.

Παρὰ ταῦτα, τὸ πρᾶγμα ξεφεύγει πάλι μὲ μίαν βιομηχανία ἀγαλμάτων καὶ μουσείων, ἀφιερωμένα σὲ δολοφόνους καὶ μόνον.
Μετά τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, Μνημεῖο καί γιά τόν «χασάπη τῆς Πελοποννήσου» Πέρδικα στό Μαίναλο;
Ἀλλὰ καί…

  • Μνημεῖο γιὰ τὸν ΔΣΕ στὴν Κόνιτσα!
  • Μουσεῖο-Μνημεῖο τοῦ ΔΣΕ στὸ χωριὸ Θεοτόκος, στὸν Γράμμο!!
  • Μνημεῖο στὴν Ὀμβριακὴ Δομοκοῦ ἑτοιμάζεται γιὰ τὸν ἀντάρτη τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καὶ τοῦ λεγομένου ΔΣΕ Νάκου Μπελλῆ!
  • Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἐγκαινιάζει μουσεῖο χρηματοδοτούμενον ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ τὸν Νῖκο Μπελογιάννη, τὸν κήρυκα τῆς «Ἀρχῆς τῆς Οἰκογενειακῆς Εὐθύνης» καὶ
  • ἡ κυβέρνησίς του ἀρνεῖται νὰ παρασθῇ στὸ συνέδριο γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ κομμουνισμοῦ, γιατὶ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν ὑπάρχουν τέτοια ἐγκλήματα!

Δημήτρης Γιαννακούρας ἢ Περδικας. Ὁ χασάπης τῆς Πελοποννήσου

Νᾶκος Μπελῆς, πρωτοπαλλήκαρο τοῦ Κλάρα (Βελουχιώτου), «πρῶτο μαχαῖρι»

Εἶναι δυνατόν νά γίνονται ὅλα αὐτά τό 2017;

Παρεδόθησαν τά πάντα στούς ἀριστερούς καί στούς συνοδοιπόρους τους;
Τί διδάσκονται οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος; Δέν ὑπάρχει κάποιος νά ἀντιδράσῃ σέ αὐτήν τήν ἔρημο χώρα; Γιατί; Εἶναι τόσος ὁ φόβος νά μᾶς θεωρήσουν ἀκροδεξιούς καί φανατικούς; Ὅταν ὁμιλοῦμε δίκαια καί μέ στοιχεῖα, ἐθνικά, πατριωτικὰ καί, διαρκῶς ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἀχαλίνωτου ῥεβανσισμοῦ; Δὲν εἴμαστε, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε στὴν περίοδο τοῦ 1943-44, νὰ φοβόμαστε νὰ ἀντιδράσουμε μήπως καὶ μᾶς ἀποκαλέσουν «δοσιλόγους» καὶ «ναζιστές»!

Οἱ Δῆμοι εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς ἄδειες ὅλων αὐτῶν τῶν μνημείων καὶ οἱ πολῖτες χρειάζεται νὰ ἐκφράσουν τὴν ἄποψή τους στὰ συμβούλια καὶ στοὺς Δημάρχους τους. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ δημοκρατία. Ἂς παραδειγματισθοῦν οἱ δημοκράτες Ἕλληνες ποὺ τιμοῦν αὐτοὺς ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πατρίδος, ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μας τῆς Χειμάρας. Δὲν θὰ προέλθῃ κάτι καλό, ἐὰν ἀφεθῇ τὸ ψεῦδος νὰ γίνῃ καὶ ὁρατὴ ἱστορία, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ μνημεῖα γύρω μας.
Φθάνουν τὰ χιλιάδες ἰστοριογραφήματα τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ κατέκλυσαν τὸν Ἑλληνισμὸ τὶς τελευταῖες τέσσερις (4) δεκαετίες δηλητηριάζοντας τοὺς νέους μας.

Ἡ μέχρι τώρα ἀκολουθουμένη πολιτικὴ τῆς λήθης καὶ τῆς μετριοπαθείας ἀπὸ τοὺς δημοκράτες Ἕλληνες, ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν λάθος, γιατὶ δὲν ἔτυχε ἀνταποκρίσεως ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά. Ἔφερε τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Ἐπέτρεψε τὴν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς ἀριστερούς, καλλιέργησε τὸν ἄγριο ῥεβανσισμό τους κι ἐὰν ἀφεθῇ νὰ ἐξακολουθήσῃ, θὰ ἔχῃ ὀλέθρια ἀποτελέσματα γιὰ τὴν χώρα!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply