Ζωντανὲς ἱστορικὲς μνῆμες

Δημητρίτσι Βισαλτίας Σεῤῥῶν.

Ἕνα ἀκόμη μαρτυρικὸ χωριὸ τῆς Μακεδονίας, ποὺ ὑπέφερε ἀνθρώπινα θύματα καὶ καταστροφὲς ἀπὸ Βουλγάρους, ΕΛΑΣίτες καὶ ἀντάρτες τοῦ λεγομένου ΔΣΕ!
Ἀλλά, ὅπως βλέπετε, διατηρεῖ μέχρι σήμερα τὸ ὄνομα τῆς κεντρικῆς του Πλατείας, σὲ «Γράμμος-Βίτσι»!

Ὁ ῥεβανσισμὸς τῆς Ἀριστερᾶς δὲν ἔχει φθάσῃ ἔως ἐκεῖ ἀκόμη!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply