Χάνδρες καὶ καθρεπτάκια γιὰ τοὺς …ἰθαγενεῖς!!!

Μπλᾶ μπλᾶ Ντιμοκρατί…
Μπλᾶ, μπλᾶ Χιστουάρ…
Μπλᾶ μπλᾶ φρικασὲ ἒ γιουβετσί…

Τοὺς ἔκανε λειῶμα ὁ Μακρόν, ποὺ ὁμίλησε στὴν Πνύκα ἐπὶ μακρὸν γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἰδεώδη.

Μᾶς πῆραν χαμπάρι πατριῶτες ὅτι οἱ Ἕλληνες ψοφάμε γιὰ κολακεία.
Δῶσε μας χάνδρες καὶ καθρεπτάκια καὶ πᾶρε μας καὶ τὸ νερό, ποὺ λέμε! Διότι τὸν ἀέρα πρόλαβε καὶ μᾶς τὸν πῆρε ἡ Φραπὸρτ μὲ τσαμπουκά.
Ναί! Εἶναι ὠμοὶ οἱ Γερμανοί, ἀλλὰ γαλίφηδες οἱ Γάλλοι.

Ἑλλάς-Γαλλία συμμαχία!! Ὢ λὰ λὰ καὶ τρισλαλὰ καὶ μποκοῦ ὀρεβουάρ!

Ὅταν θὰ πεῖτε τὸ νερὸ νεράκι, θὰ φτύνετε Μακρὸν καὶ θὰ πίνετε φαρμάκι….

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply