Διεργασίες ὁριστικῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀνθρωπότητος ἐντός τοῦ Φθινοπώρου;

Ἀπελευθέρωσις τῆς ἀνθρωπότητος αὐτό τό φθινόπωρο;;; 

Γράφει ὁ Benjamin Fulford

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλτ Τρᾶμπ ἔχει προγραμματίσῃ νὰ ταξειδεύσῃ ἐπισήμως στὴν Ἀσία τὸν Νοέμβριο γιὰ νὰ παρευρεθῇ σὲ συνάντηση τοῦ APEC, ἀλλὰ ὄλες οἱ πηγὲς συμφωνοῦν πὼς στὴν πραγματικότητα θὰ πάῃ πρὸς ἀναζήτηση χρημάτων. Ἡ ἀναζήτησις χρημάτων σὰν σκοπὸ ἔχει, νὰ ἐπιτρέψῃ στὴν χρεωκοπημένη ἐταιρικὴ κυβέρνηση τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν νὰ μπορέσῃ νὰ σταθῆ πέραν ἀπὸ τὴν προθεσμία τοῦ Δεκεμβρίου, ποὺ τῆς ἔχουν δώσῃ οἱ κυρίως δανειστές της, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ἀσιάτες.

Στην ἐταιρικὴ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἐδόθησαν ἀρκετὰ χρήματα γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχῃ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν λήξη τῆς προθεσμίας τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους, στὶς 30 Σεπτεμβρίου, διότι ἀπειλοῦσαν «νὰ καταστρέψουν τὸν πλανήτη». Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ Πηγὲς τῶν Ἀσιατικῶν μυστικῶν κοινωνιῶν κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς συναντήσεως τὴν περασμένη ἑβδομάδα μὲ ἀντιπροσώπους τῆς Κοινωνίας τοῦ Λευκοῦ Δράκου (WDS). Μὲ ἄλλα λόγια ἐπιβεβαίωσαν πὼς οἱ πρόσφατες φανφάρες μὲ τὴν Βόρειο Κορέα δεὲν ἦταν κάτι ἄλλο ἀπὸ μίαν μεγάλη προσπάθεια νὰ βγάλουν χρήματα, μὲ τὸ ζόρι, τρομοκρατώντας τὸν κόσμο.

Ἡ Κοινωνία τοῦ Λευκοῦ Δράκου ἀπὸ τὴν μεριά της ἐπρότεινε, οἱ Ἀσιάτες νὰ δώσουν χρήματα στὴν ἐταιρικὴ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ κρατηθῇ λίγο μετὰ τὸν Δεκέμβριο καὶ «ἢ νὰ δεχθοῦν τὶς πληρωμές, μὲ ἀντάλλαγμα μίαν ἀλλαγὴ στὸ πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ σύστημα, ποὺ θὰ καθοδηγηθῇ ἀπὸ τὸν Καναδά, ἢ διαφορετικά, οἱ Ἀσιάτες θὰ προκαλέσουν τὴν ἀμερικανικὴ μπλόφα γιὰ ὁλοκληρωτικὸ πυρηνικὸ πόλεμο». Εἶναι ἔνα σχετικὰ σίγουρο στοίχημα γιὰ τὸ τὶ θὰ κάνουν οἱ Ἀμερικανοὶ ὅταν ἔχουν νὰ ἐπιλέξουν μεταξὺ πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ Καναδικῆς λύσεως.

Σὲ ἔνα τέτοιο σενάριο, ἡ διοίκησις τοῦ στρατοῦ τῶν ΗΠΑ θὰ παραμείνῃ ἄθικτος μὲ τὴν πιθανότητα νὰ ἀναλάβῃ τὴν διοίκηση καὶ τῶν Καναδικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Σὲ ἀντάλλαγμα δὲ οἱ Καναδοὶ θὰ ἔχουν τὸν πλήρη ἔλεγχο στὰ πολιτικὰ καὶ τὴν οἰκονομία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ καθαρίσματος τοῦ βόθρου ποὺ ἔχει γίνῃ ἡ Washington DC. Μία τέτοια κίνησις εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχῃ τὴν ὑποστήριξη τῶν πολιτῶν. Ἡ ὑποστήριξις τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς πολιτικοὺς τοῦ DC εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ 10%, Ἐνῶ ἡ ὑποστήριξις τῶν πολιτῶν πρὸ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι γύρω στὸ 70%. Σὲ ἀντίθεση, τὸ 60% τῶν Καναδῶν πολιτῶν ὑποστηρίζουν τὴν κυβέρνησή τους , διότι, ἀντίθετα μὲ τὸν «λαδωμένο» καὶ ἐκβιασμένο βάλτο τοῦ DC, αὐτὴ ἐργάζεται για τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων.

Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ τὸ πρᾶγμα τὰ σημάδια τῆς ἐπικειμένης χρεωκοπίας καὶ καταῤῥεύσεως τῶν ΗΠΑ, γίνονται ὅλο καὶ πιὸ φανερὰ ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα, καὶ ἔτσι τὰ περιθώρια τῆς ἐταιρικῆς Κυβερνήσεως ἔχουν στενέψῃ πάρα πολύ, ὥστε κάποιες σκληρὲς ἀποφάσεις νὰ πρέπῃ νὰ ληφθοῦν.

Στὴν Καλιφόρνια, παραδείγματος χάριν, οἱ Calpers τὸ πιὸ μεγάλο καὶ καλλίτερα διοικούμενο ἵδρυμα κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων ὑπεχρεώθη νὰ κόψῃ τὶς συντάξεις ἔως καὶ 90%.

πηγὴ

Ἐπίσης ἡ πολιτεία τῆς Πενσυλβάνια ἀκολουθεῖ τὸ Ἰλινόις, τὸ Πουέρτο Ῥίκο, τὸ Ντιτρόιτ καὶ ἄλλες στὴν ἀδυναμία νὰ πληρώνουν τοὺς λογαριασμούς τους.

πηγὴ

Αὐτὰ τὰ γεγονότα καταδεικνύουν πὼς τὸ σύστημα τοῦ πετρο-δολλαρίου, ποὺ ἐπέτρεψε στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες νὰ ζοῦν πέραν ἀπ[ο τὶς δυνατότητές τους, γιὰ τὰ τελευταῖα 40 χρόνια, εἶναι ὑπὸ κατάῤῥευσιν. Ὅπως εἶναι εὑρέως γνωστό, ἡ Κίνα ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ ἀγοράζῃ πετρέλαι μὲ τὸ γουὰν ποὺ ἔχει ἀντίκρισμα χρυσοῦ, καταφέρνοντας ἔτσι ἕνα θανατηφόρο πλῆγμα στὸ πετρο-δολλάριο. Τώρα καὶ ἡ Βενεζουέλα, ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους προμηθευτὲς πετρελαίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐδήλωσε πὼς δὲν θὰ ἀποδέχεται πλέον πληρωμὲς σὲ ἀμερικανικὰ δολλάρια.

πηγὴ

Ἕνα ἄλλο σημάδι ἀπελπισίας ἦταν τὸ ὅτι Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔβαλαν σὰν ποινὴ στὴν Ἰνδονησία τὴν περικοπὴ τοῦ 40% τῶν εἰσαγωγῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες λαδιοῦ κακοφοίνικος. Αὐτὰ κάνει ἕνα χρεωκοπημένο ἔθνος ὅταν ἕρπῃ, μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖ, γιὰ δολλάρια. Ἁπλᾶ θυμηθεῖτε ποιὸς πῆγε στὴν Ἰνδονησία καί, πού, μὲ ἐπιθετικὸ τρόπο, συνοδευόμενο ἀπὸ τεράστιες δωροδοκίες, ἔπεισε τὴν Ἰνδονησιακὴ κυβέρνηση νὰ ἀποψιλώσῃ ζοῦγκλες ὁλόκληρες, τονίζουν πηγὲς τῆς Κοινωνίας τῶν Λευκῶν Δράκων.

Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς ἀπελπιστικὲς καταστάσεις ὁ γραμματεὺς τοῦ θησαυροφυλακίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Steven Mnuchin τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἐπανέλαβε τὶς ἀπειλές τοῦ προέδρου Trump νὰ ἐμποδισῃ τὴν Κίνα νὰ ἔχῃ πρόσβαση στὸ Διεθνὲς σύστημα τοῦ δολλαρίου.

πηγὴ

Παρὰ πολλοὶ εἰδικοὶ καὶ εἰδήμονες ἔκρουσαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ αὐτὲς τις δηλώσεις, διότι εἶναι ξεκάθαρο πὼς ἐὰν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔκαναν τὸν ὁποιοδήποτε οἰκονομικὸ πόλεμο μὲ τὴν Κίνα κι ἐὰν προσπαθοῦσαν νὰ ἀποκόψουν τὴν Κίνα ἀπὸ τὸ σύστημα τοῦ δολλαρίου, θὰ κατέστρεφαν τὸ δολλάριο καὶ ὄχι τὴν Κίνα. Αὐτὸ θὰ συνέβαινε διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι τὸ πιὸ χρεωμένο κράτος στὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου καὶ μία ἀποκοπὴ στὰ οἰκονομικά τους θὰ ὁδηγοῦσε σὲ δραστικὴ πτώση τοῦ βιοτικοὺ ἐπιπέδου τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ἀπομόνωση τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὴν παγκόσμιο οἰκονομία.

Οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν τὴν ἁρμονία ἀπὸ τὶς βρώμικες μάχες, ἔχουν προειδοποιήσῃ τοὺς Ἀμερικανοὺς σχετικὰ μὲ τὶς κυρώσεις στὴν Βόρειο Κορέα, ὥστε οἱ ΗΠΑ νὰ μὴν ἔχουν τὸ πρόσχημα γιὰ νὰ κάνουν βεβιασμένες ἐνέργειες. Ὡστόσο ἔμπειροι Κορεάτες πράκτορες, ποὺ ἑδρεύουν στὴν Ἰαπωνία, δηλώνουν πὼς ἀγαθὰ καὶ πετρέλαιο ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴν Ῥωσσία ῥέουν στὴν Βόρειο Κορέα ἀνεμπόδιστα.

Ἡ Χαζαρικὴ μαφία ἀπὸ τὸ μέρος της πιέζει σκληρὰ τὴν ἑταιρικὴ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, νὰ ἀποδεχθῇ τὶς συμφωνίες τῶν Παρισίων, σὰν προϋπόθεση γιὰ περαιτέρῳ χρηματοδότηση. Πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς κινήσεως εἶναι κορυφαῖοι Χαζάροι ἐντὸς τῆς κυβερνήσεως τοῦ Trump, ὅπως ὁ οἰκονομικὸς σύμβουλος Gary Cohn καὶ ὁ γαμβρὸς τοῦ Trump Jared Kushner. (σμ. παρακαλῶ δῶστε βάση στὰ ὀνόματα!).

Τὸ πρόβλημα μὲ τις Συμφωνίες τῶν Παρισίων, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅ,τι βασίζονται σὲ ψευδο-ἐπιστήμη, ἀπὸ ἐπιστήμονες ποὺ ἔχουν δωροδοκηθῇ, εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἐπιτρέπουν στοὺς Χαζάρους ἀλῆτες νὰ εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος. Οἱ Συμφωνίες τῶν Παρισίων μπορεῖ μὲν νὰ δίδουν περισσότερα ἐρείσματα στοὺς Κινέζους, ἀλλὰ ἐξευτελίζουν τοὺς Ἰνδοὺς καὶ τοὺς Ἰάπωνες, κρατώντας ἐπίσης ἄθικτο τὸν Χαζαρικὸ ἔλεγχο.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ ῥίξουμε μίαν προσεκτικὴ ματιὰ στὴν σύνδεση τοῦ Βατικανοῦ, καὶ τῆς στοᾶς P2 τῶν ἐλευθεροτεκτόνων μὲ τὴν Χαζαρικὴ μαφία, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη.

Ὁ David Rockefeller, μέλη τῆς Βρεταννικῆς Βασιλικῆς οἰκογενεία καθὼς καὶ ἡ οἰκογένεια Rothschild δείχνουν πρὸς τὴν στοὰ P2, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὑποτιθεμένη δημιουργὸς μιᾶς φασιστικῆς παγκοσμίου Ῥωμαϊκῆς Κυβερνήσεως, καθὼς εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐλέγχει τὸ Ἀμερικανικὸ σύστημα τοῦ δολλαρίου καὶ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς παγκοσμίου τρομοκρατίας. Οἱ πηγὲς ἀναφέρουν πὼς κορυφαῖοι Χαζάροι ἀρχηγοὶ τοῦ ὄχλου, ὅπως ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Βενιαμὶν Νετανιάχου, δουλεύουν γιὰ αὐτούς.

Στὴν Ἰαπωνία, ὁ γράφων ἔχει συγκεντρώσῃ ἀποδείξεις, μετὰ ἀπὸ συστηματικὴ ἔρευνα, πὼς ἡ στοὰ Ρ2, ποὺ εἶχε τότε ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἰησουίτη Peter Hans Kolvenbach, ἦταν πίσω ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση καί τις μαζικὲς δολοφονίες στὴν Φουκουσίμα στὶς 11 Μαρτίου τοῦ 2011. Τώρα ἡ Ἀσιατικὴ μυστικὴ κοινωνία, καθὼς καὶ κορυφαῖοι Ἰάπωνες γκάγκστερς, ἐπιβεβαιώνουν πὼς μετὰ τὸ περιστατικὸ τῆς Φουκουσίμα φορτηγὰ ὁλόκληρα μετέφεραν ἰαπωνικὰ χαρτονομίσματα στὴν περιοχή, μὲ τὰ ὁποῖα δωροδοκοῦντο πολιτικοὶ καὶ κακοποιοί. Ἡ αἰτιολογία τῆς μεταφορᾶς τῶν χρημάτων ἦταν δῆθεν ἡ προσπάθεια καθαρισμοῦ τῆς Φουκουσίμα ἀπὸ τὴν ῥαδιενέργεια. Ὅμως στὴνν πραγματικότητα ἡ περιοχὴ αὐτὴ χρησιμοποιεῖτο γιὰ τὸ πλύσιμο τοῦ ῥαδιενεργοῦ χρήματος καὶ ὄχι τῆς ῥαδιενεργείας.

Ὁ τέως Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ἰαπωνίας Heizo Tekenaka ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι κορυφαῖος πράκτωρ τῶν Χαζάρων καὶ διανέμει αὐτὸ τὸ τρομοκρατικὸ χρῆμα…

Πηγὲς τοῦ Πενταγώνου δηλώνουν, πὼς ὁ πόλεμος ἐναντίον τῆς καμπᾶλ στὴν Ἰαπωνία θὰ κλιμακωθῇ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ διοικητοῦ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ναυάρχου Harry Harris, ποὺ πρόκειται νὰ γίνῃ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους.

Ἐν τῷ μεταξὺ πηγὲς τῆς ἰαπωνικῆς ἀσφαλείας ἀναφέρουν πὼς ὁ δοῦλος τῶν χαζάρων πρωθυπουργὸς τῆς Ἰαπωνίας Shinzo Abe ἐλάμβανε ἐκ τῶν προτέρων πληροφορίες γιὰ τὶς ἐκτοξεύσεις τῶν πυραύλων τῆς Βορείου Κορέας, καὶ τοῦ ἔδισαν ἕνα χαρτὶ μὲ τις ἀνακοινώσεις ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνῃ μετά. Αὐτὸ γινόταν ὄχι μόνον γιὰ νὰ ἀποσπάσουν χρήματα μὲ τὴν φοβέρα ἐνὸς πυρηνικοῦ πολέμου, ἀλλὰ ἐπίσης γιὰ νὰ δημιουργηθῇ ἀποδεκτὴ δικαιολογία γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς ψεύτικες δημοσκοπήσεις ὑπὲρ τοῦ Abe.

Ἐὰν ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐννοῇ σοβαρὰ ὅτι θέλει νὰ ἀναμορφώσῃ τὸ Βατικανὸ καὶ τὴν στοὰ Ρ2, θὰ πρέπῃ νὰ ξεκαθαρίσῃ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Φουκουσίμα καὶ νὰ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀποδεδειγμένη ἐμπλοκὴ στὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση τοῦ Kolvenbach καὶ τοῦ πρωτοπαλλήκαρού του, Νετανιάχου.

Τὸ ἀνεκδιήγητο ταξείδι τὴν περασμένη ἑβδομάδα τοῦ Νετανιάχου στὴν Κολομβία, τὴν Ἀργεντινὴ καὶ τὸ Μεξικό, πρόκειται νὰ ἐπιτύχῃ πολὺ λίγα πράγματα γιὰ νὰ σταματήσῃ ὁ πόλεμος ἐναντίον τῆς Μοσᾶντ καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴν Νότιο Διοίκηση, ἡ ὁποία ἦταν καὶ πιθανότατα εἶναι ἀκόμη ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ στρατηγοῦ John Kelly, ὁ ὁποῖος τώρα διευθύνει τὸν Λευκὸ Οἶκο. Τὸ ταξείδι τοῦ Νετανιάχου ὑποτίθεται ὅτι ἄνοιξε τὸν δρόμο στὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν James Mathis καὶ στὸν Διοικητὴ τῆς Βορείου Διοικήσεως στρατηγὸ Lori Robinson νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς Μεξικανοὺς στρατιωτικοὺς ἡγέτες στὴν πόλη τοῦ Μεξικό, ἀφοῦ ὁ Νετανιάχου θὰ ἔχῃ φύγῃ, γιὰ νὰ καταργήσουν τὰ καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν. Ὁ σεισμὸς τῶν 8,1 ῥίχτερ ἴσως νὰ ἦταν μία προσπάθεια τῆς Καμπᾶλ νὰ ἐμποδίσῃ τὸ Μεξικὸ νὰ στείλῃ βοήθεια στὰ θύματα τοῦ τυφῶνος Χάρβεϊ.

Ὁ Νετανιάχου ἐπίσης μπορεῖ νὰ ψάχνῃ γιὰ πολιτικὸ ἄσυλο διότι γνωρίζει πὼς οἱ πραγματικοὶ Ἑβραῖοι ἀφυπνίζονται στὸ γεγονὸς πὼς αὐτὸς εἶναι λάτρης τοῦ σατανᾶ καὶ ψςύδο Ἑβραῖος, προετοιμάζονται δὲ νὰ τὸν χώσουν ἐκεῖ ποὺ ἀνήκει, δηλαδὴ στὴν φυλακή.

Οἱ Ἰσραηλινοὶ ὑπεχρεώθησαν νὰ λάβουν μέτρα γιὰ τὴν σατανικὴ ἡγεσία τους, λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ μισθοφορικός τους στρατὸς τῆς DAESH (ISIS) ἔχει νικηθῇ ὁλοκληρωτικὰ καὶ ντὲ φάκτο ἀπὸ τὴν συμμαχία μεταξὺ τῶν πατριωτικῶν Ἀμερικανικῶν δυνάμεων, τοῦ Ἰρᾶν, τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Τουρκίας. Ἀκόμη καὶ ἡ Μοσάντ, μέσῳ τοῦ site Debka παραδέχεται αὐτὴν τὴν πραγματικότητα ἀναφέροντας μίαν ἀμερικανικο-ῥωσσικὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς DAESH.

πηγὴ

Ἡ τεκτονικὴ μετατόπισις τῆς παλαιᾶς ἰσχύος στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὑπεγραμμίσθη ὅταν ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἦταν τὸ δεύτερο μεγαλύτερο μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἀνεκοίνωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὅτι ἀγοράζει ῥωσσικοὺς ἀντιαεροπορικοὺς πυραύλους S400.

πηγὴ

Πηγὲς τοῦ Πενταγώνου λὲν ἐπίσης, πὼς οἱ ὁμιλίες τῶν Trump, Mattis, Dunford καὶ ἄλλων κατὰ τὴν 11η Σεπτεμβρίου στὴν ἐπέτειο τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, ὑπεσχέθησαν ἐνέργειες ἐναντίον τῶν τρομοκρατῶν (Bush – Ἰσραήλ) ἐνῶ ἀπέφυγαν νὰ ὀνοματίζουν τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ἢ τὴν Ἰσλαμικὴ τρομοκρατία σὰν συνενόχους.

Ἐὰν αὐτὸ τὸ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν δίωξη τὴν περασμένη ἑβδομάδα 16 κορυφαίων ἐπισήμων τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, μπορεῖ αὐτὸ κάλλιστα νὰ σημαίνῃ ὅτι ὁ νέος βασιλεὺς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Σαλμάν, διακόπτει τὴν μυστικὴ συμμαχία τῆς χώρας του μὲ τὸ Ἰσραὴλ μὲ σκοπὸ νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ ὑποστήριξη πρὸς τὴν κυβέρνησή του, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἐπιζήσῃ. Αὐτὸ σημαίνει πὼς καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐπίσης πρέπει νὰ ἐκδιώξῃ τὴν σατανικὴ κυβέρνησή του ἐὰν θέλῃ νὰ ἐπιβιώσῃ.

Οἱ μετακινήσεις τῆς τεκτονικὴς πλάκας ποὺ τώα συμβαίνουν στὴν δομὴ τῆς παγκοσμίου ἰσχῦος , εἶναι τόσο τεράστιες, ποὺ ἴσως ὁδηγήσουν τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀπελευθέρωσή της αὐτὸ τὸ φθινόπωρο.

Πηγή

Μετάφρασις
Γεώργιος Βουδούρης

 

Τὸ παραπάνω δημοσιεύεται ὄχι γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ ἀπόψεις καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ γράφοντος, ἀλλὰ γιὰ νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ, φαινομενικῶς ἄσχετες» πληροφορίες, καθὼς καὶ οἱ πηγές τους, σὲ ἕνα σημεῖον ὅλες μαζύ, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε μίαν γενικοτέρα εἰκόνα τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα στὸν πλανήτη.

Ἐπιπροσθέτως, ὡς σελίς, δὲν υἱοθετοῦμε ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς παραπάνω χαρακτηρισνούς, ὄχι διότι δὲν κυβερνᾶται ὅλος ὁ πλανήτης ἀπὸ μίαν τοκογλυφικὴ  μαφία τραπεζιτῶν, ἀλλὰ διότι δὲν εἶναι ἀποδεδειγμένον πὼς αὐτὴ ἡ μαφία ἀπαρτίζεται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ Χαζάρους, ἐφ΄ ὅσον πάντα ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν πρόθυμοι ἐθελόδουλοι, νὰ ἀνταλλάξουν τὶς ὑπηρεσίες τους μὲ κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀπολαβές.

Τέλος ἐπαναλαμβάνουμε φυσικὰ πὼς οἱ γενικοὶ χαρακτηρισμοὶ περὶ «κρατῶν –  ἑταιρειῶν», εἶναι παντελῶς ἀδιάφορον γιὰ τὸ ἐὰν ἰσχύουν, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς οἱ ὑπήκοοι τοῦ κάθε κράτους (φερομένου ὡς κράτους-ἑταιρείας), ἀναγνωρίζουν συγκεκριμένο σχῆμα σὲ αὐτό, τὸ προστατεύουν καὶ τὸ ὑπηρετοῦν καί, ἀφ΄ ἑτέρου, τὸ ἐὰν θεωρηθοῦν ὡς κράτη – ἑταιρεῖες τὰ πάντα, αὐτὸ δὲν ἀλλάζει κάτι στὸν τρόπο ποὺ κυβερνῶνται οἱ λαοὶ ἀπὸ τοὺς διῳρισμένους ἡγετίσκους – βιτρίνες τῆς τοκογλυφικῆς μαφίας, ἐφ΄ ὅσον εἴτε ὑπάρχει εἴτε δὲν ὑπάρχει μία τέτοια ἑταιρικὴ μορφή, οἱ κάθε εἴδους συναλλαγές, συμφωνίες, ἀποφάσεις πραγματοποιῶνται στὸ ὄνομα τῶν ὑπηκόων, τὴν ὥρα ποὺ ναὶ μὲν οἱ ὑπήκοοι τὶς μαθαίνουν ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ δὲν ἐνεργοῦν καὶ γιὰ νὰ ἀκυρωθοῦν. Συνεπῶς εἴτε σιωπηλῶς συνεργοῦν εἴτε σιωπηλῶς ὑποτάσσονται.
Οἱ ἴδιοι δὲ οἱ ὑπήκοοι μόνον, ἐὰν θεωρήσουν πὼς δὲν ἀντιπροσωπεύονται ὀρθῶς καὶ δικαίως, μποροῦν νὰ ἀλλάξουν κάτι τέτοιο. Ὅσο παραμένει λοιπὸν ὡς ἔχει ἡ κάθε διοίκησις, οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχει τὸ ὑπαρκτὸν ἢ μὴ ἑταιρικός της προσωπεῖον.

Φιλονόη

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply