Φέσια …ἀμερικανικά!!!

Ὅταν ἤμουν μικρὸς καὶ ἔβλεπα εἰκόνες (πίνακες) ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ ἐμφύλιο, εῖχα ἀπορία γιὰ τὸ τὶ ἐγύρευαν τὰ φέσια στὴν Ἀμερική.

Δὲν ἦσαν κἂν ξένοι. Ἦσαν ντόπια ἐθελοντικὰ τάγματα (militia) εἴτε τῆς Ἑνώσεως ἢ τῆς Συνομοσπονδίας, ποὺ φοροῦσαν τὴν στολὴ τῶν zouaves τῶν γαλλικῶν, ἀρχικὰ βερβερικῶν ταγμάτων, ἐλαφροῦ πεζικοῦ (ποὺ εἶχαν ἀποκτήσῃ φήμη ὡς μισθοφορικὰ τάγματα στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Κάτι σὰν Ἀρναοῦτες τῆς Ἀλγερίας).

Δηλαδὴ ἦταν καθαρὰ ἔνα θέμα μόδας.

Συβρίδης Γεώργιος

(Visited 254 times, 1 visits today)
Leave a Reply