Γιατί νά παραιτηθοῦν;

Μήπως ἔχουν κάποιο ὑπόλειμμα ἀξιοπρεπείας; Μήπως κάποιο ἴχνος εὐσυνειδησίας; Ἤ μήπως κάποιο ψῆγμα ἤθους;
Μήπως φοβοῦνται πώς θά τιμωρηθοῦν; Ἤ μήπως γνωρίζουν πώς θά παραμείνουν διά παντός ἀτιμώρητοι;
Μήπως θά ἐπιστρέψουν τά κλοπιμαία; Ἤ μήπως θά ἀπειληθοῦν μέ δημεύσεις ἤ ἀκόμη καί πτωχεύσεις;
Μήπως δέν ἀπολαμβάνουν διαχρονικῶς ἀσυλίας; Ἤ μήπως δέν ἔφτιαξαν ἔτσι τούς νόμους πού τά δικά τους ἐγκλήματα νά …παραγράφονται μέ κάθε πρόσχημα;

Θυμᾶμαι τὸ παπουτσῆ, πάντα, κάθε φορὰ ποὺ χρειάζομαι νὰ συνειδητοποιήσω τὸ εἶδος τῶν σκουπιδιῶν ποὺ μᾶς κυβερνοῦν. Θυμᾶμαι τὸν παπουτσῆ καὶ τοὺς 81 νεκροὺς τοῦ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». Θυμᾶμαι τὸ θράσος χιλίων πιθήκων, μὲ τὸ ὁποίον κουνοῦσε τὸ δάκτυλο πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ἀλλὰ ὁ ἴδιος παρέμενε ἀκούνητος στὴν καρέκλα τοῦ ὑπουργείου, ἐνᾦ ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι χρήσιμος στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους.

Εἶναι τόσο χρήσιμος, ποὺ τὸν πληρώνουμε κανονικὰ γιὰ νὰ μᾶς …ξεπαστρεύῃ!!!

Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ μόνος. Στρατιὲς προθύμων καὶ σαφῶς διαπλεκομένων. Ἡ ἐπίσημος τιμωρία τσοχατζοπούλου εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξις τοῦ πόσο χρήσιμο εἶναι νὰ κρατᾷ κάποιος κλειστὸ τὸ στόμα του. Διότι ὄχι μόνον ἔμεινε σιωπηλός, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἂν καὶ φαίνεται ὡς ἀποδιοπομπαῖος τράγος, στὴν πραγματικότητα ἀπεκαταστάθησαν ἅπαντες οἱ τῆς οἰκογενείας του.

Ἐπίσημος, λέει, τιμωρία, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπόλυτος ἀσυλία ἁπάντων τῶν διαπλεκομένων. Τὰ κλοπιμαία παραμένουν δικαιωματικῶς (μετὰ ἀπὸ τόσες ταλαιπωρίες) στὰ χέρια τῶν ἁρπακτικῶν καί, ὁ Ἄκης, ἔνοχος καὶ φυλακισμένος μέν, πλούσιος δέ. Πότε θά ἀποφυλακισθῇ κι αὐτός; Ὁσονούπω φαντάζομαι.

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ἐπὶ τῆς βασιλείας του δὲν εἴχαμε θανάτους μαζικούς, ὅπως μὲ τὸν προαναφερόμενο παπουτσῆ. Ὀρθῶς. Ἐπισήμως ὅμως. Διότι, στὴν πραγματικότητα ὅλο αὐτὸ τὸ ξέσκισμα  μὲ τὰ ἐξοπλιστικὰ ἀφ΄ ἑνὸς ἐπάτησε ἐπάνω σὲ τρεῖς θανάτους (Ἴμια) καί, ἀφ΄ ἑτέρου, κλάψαμε (καὶ ἀκόμη θὰ κλάψουμε) πολλοὺς συμπατριῶτες μας ἀπὸ …«ἀτυχήματα» καὶ «βλάβες». Ὅμως, ἐπισήμως, τοὐλάχιστον γιὰ θανάτους ἀθῴων, παρουσιάζεται ὡς πεντακαθαρίδης. Καὶ πολὺ καλὰ κάνει.

Τώρα ἔχουμε φυσικὰ νέες κορῶνες καὶ νέους «ἀθῴους» καὶ νέες προσπάθειες νὰ καταδειχθοῦν …«ἔνοχοι» ἄσχετοι, θυμίζοντάς μας πὼς κάποια «γατόνια» δείχνουν νὰ …κυνηγοῦν τὶς οὐρές τους. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ δούρου πού, κατὰ πατούλη, ἐμήνυσε τὸν …ἑαυτόν της!!!

Κι ὡς γνωστόν, βάσει ἁπάντων τῶν νομικῶν συστημάτων παγκοσμίως, εἶναι ἀδύνατον νὰ καταθέσῃ κάποιος ἐναντίον τοῦ …ἑαυτοῦ του!!!

Γιατί λοιπόν νά παραιτηθοῦν; Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ἔχη ξεχασθῆ τὸ ζήτημα. Οἱ δεκάδες ἀθῷοι νεκροὶ θὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὴν μνήμη μας, μὲ τὴν βοήθεια τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως, οἱ εὐθύνες παπουτσῆ, ποὺ μετεκύλησαν στὶς …καλένδες, μαζὺ μὲ τὶς εὐθῦνες τσοχατζοπούλου καὶ τὶς εὐθῦνες δούρου διαγράφονται ἐπίσης ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία καί, τελικῶς, τὰ ἐν λόγῳ ἄτομα παραδίδονται σταδιακῶς «ἄσπιλα» κι «ἀμόλυντα» στὶς συνειδήσεις μας. Γιὰ ὅσο θὰ εἶναι χρήσιμοι πάντα θὰ ὑπάρχουν κάποιες ὡραῖες τροῦπες γιὰ νὰ τρυπώνουν (βλέπε καὶ δαμανάκη), ὡραῖες ἀμοιβὲς καὶ ἰδίως ὡραῖες ἀσυλίες. Τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος θὰ σβήσουν σιγὰ σιγὰ κι ἐμεῖς θὰ ἐξακολουθήσουμε, ὅπως πάντα, νὰ πληρώνουμε τὰ ἐγκλήματα καὶ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν ὁλιγωρία αὐτῶν πού, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἐκλέξαμε γιὰ νὰ μᾶς δολοφονοῦν ἀτιμώρητοι.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐπαναλαμβάνω καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνω κάθε φορὰ ποὺ θὰ ξεχνιέται ἡ ὑπόθεσις!!! Ὁ ἄκης δὲν μίλησε. Κι ἐφ΄ ὅσον ἔμεινε σιωπηλός, μὴ παραδίδοντας στὴν δικαιοσύνη τοὺς συνεργούς του στὸ ἔγκλημα (πολιτικούς, ἐπιχειρηματίες, δημοσιοκάφρους) πάντα θὰ τυγχάνη ἰδαιτέρας μεταχειρίσεως καί, ἰδίως, προστασίας τῶν ὅσων ἀπεκόμισε.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *