Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (θ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ τὸ βασικότερόν του λιθαράκι!!!

Ποιό εἶναι αὐτό;
Μὰ ἡ ἐπικοινωνία μας. Ἡ γλῶσσα μας!
Ἡ σκέψις μας!!! Αὐτὸ τὸ ἐργαλεῖον ποὺ βάλλεται πανταχόθενα καὶ καλούμεθα πλέον νὰ τὸ ὑπερασπίσουμε μὲ τὸ αἷμα μας! Διότι ὅλα τὰ ἄλλα, κατὰ πολὺ μικρότερα, προῆλθαν ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς χάσαμε αὐτό!!!

Ἀντίστασις λοιπόν… οὐσιαστική.
Ὁδηγός, σύντροφος καὶ σύμμαχος, σὲ αὐτὴν τὴν ὁπτική, ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας, ὁ ὁποῖος σήμερα μᾶς προτείνει τὸ ἕννατον βῆμα τῆς (πραγματικῆς) παθητικῆς ἀντιστάσεως.

Παθητικὴ ἀντίστασις, κίνησις ἑννάτη:

«Μίλα στὸν ἀλλοδαπὸ σὲ ἄπταιστα Ἑλληνικά!!!
Πές του πὼς δὲν μιλᾶς τὰ τουρκομπαρὸν τῆς Ἀσίας!!!»

Δημήτριος Δρούκας

Ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ θὰ μιλᾶμε, θὰ γράφουμε θὰ σκεπτόμεθα σὲ ἄπταιστα Ἑλληνικά!
Ἀρχὴ τῆς ἀναδομήσεως τοῦ κόσμου μας ἡ Λογικὴ Σκέψις, τὰ Μαθηματικὰ καὶ ἡ Γλῶσσα…
Αὐτὰ σχεδὸν τὰ χάσαμε… Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε βήματα πρὸς τὴν Ἐλευθερία ξεκινᾶμε, ἀναγκαστικῶς, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τὴν θεμελιώνουν!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply