Ἰσότης καὶ διαφορετικότης

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς λὲν γιὰ σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴδιοι καὶ ἴσοι.

Τότε ποῦ εἶναι ἡ διαφορετικότης;;

Ἒ λοιπὸν οὔτε ἴδιοι εἶναι οὔτε ἴσοι.

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός!
Καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἄλλον!!!

Δὲν ὑπάρχει ἰσότης στὴν φύση!

Στα ἴσα δικαιώματα ναί, ἀνάλογα ὅμως μὲ τὴν μοναδικότητα τοῦ κάθε ἑνός!

Δὲν εἶμαι ἴση ἑγὼ μὲ ἔναν ἀθλητὴ καὶ δὲν εἶναι ἴσων δυνατοτήτων ἔνας λευκὸς δρομέας ἀθλητὴς μὲ ἔναν Ἀφρικανὸ λόγῳ ἀνατομίας ποὺ τὸν κάνει ταχύτερο καὶ μὲ μεγαλύτερη δρασκελιά.

Οὔτε εἶναι ἴσος μὲ ἔναν ἄλλον ἔνας ποὺ ἔχει ἔφεση στὶς ξένες γλῶσσες, π.χ. σὲ σχέση μὲ ἔναν που ἔχει ἔφεση στὰ μαθηματικὰ ἢ εἶναι καλὸς μάστορας. Ὁ κάθε ἕνας εἶναι ἀνώτερος ὡς πρὸς ὡς πρὸς τὸν τομέα του, ὄχι ἀνώτερος ὡς ἄνθρωπος ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν δεξιότητα ποὺ ἔχει καὶ τὶς γνώσεις ποὺ κατέχει.

Ὅταν θὰ μάθουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε ποὺ ὑπερτεροῦμε καὶ ποῦ μειονεκτοῦμε σὲ σχέση μὲ τὸν ἑαυτό μας πρῶτα καὶ νὰ παραδεχόμαστε καὶ νὰ σεβόμαστε τὰ πλεονεκτήματα ἀλλὰ καί τις ἀδυναμίες τῶν ἄλλων, τότε θὰ γίνουμε καλλίτεροι γιατὶ δὲν θὰ τοὺς κυττᾶμε μὲ ζήλια ἢ ὑποτιμητικά, οὔτε θὰ προσπαθοῦμε νὰ τοὺς ἰσοπεδώσουμε ἀλλὰ θὰ ἐκτιμᾶμε τὶς ἐπὶ μέρους ἱκανότητές τους.

Ὅσα δὲν φθάνει ἡ ἀλεποῦ, τὰ κάνει κρεμαστάρια ἔλεγε ἡ γιαγιά μου γιὰ ὅσους προσπαθούσαν νὰ ὑποτιμήσουν ἄτομα ποὺ διακρίνονταν.

Ἂς μάθουμε λοιπὸν νὰ ἐκτιμάμε τὴν ἀνωτερότητα τῶν ἄλλων γιατὶ οὐδείς μας δὲν εἶναι τέλειος καὶ πάντα κάποιος θὰ ὑπερτερεῖ σὲ σχέση μὲ ἐμᾶς σὲ κάποιους τομεῖς.

Ἰσότης δὲν σημαίνει ἰσοπέδωσις, ἀλλὰ ἴσα δικαιώματα, ἀνάλογα ὅμως μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ κάθε ἑνός, ποὺ δὲν καταπιέζουν τὶς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply