Ξεχνώντας τοὺς Ἕλληνες τῶν Σκοπίων…

…εἴτε λέγεται κυβέρνησις αὐτό, σὲ διαχρονικὸ ἐπίπεδον…
…εἴτε λέγεται λαὸς αὐτό, σὲ ἐπίσης διαχρονικὸ ἐπίπεδον…
…μία διαπίστωσις ὑπάρχει: στὰ Σκόπια δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες!!!
Κι αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ πέρα ψευδές!!!

Ἡ καταπίεσις τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῆς περιοχῆς δὲν πρωτοεμφανίζεται μὲ τὴν δημιουργία τῆς Γιουγκοσλαυΐας, ἀλλὰ εἶναι κατὰ πολὺ προγενεστέρα. Στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους δὲ ἔχουμε συνειδητὴ προσπάθεια μέρους τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νὰ ἀπελευθερώσουν τὶς ἑλληνοκρατούμενες περιοχές, κάτι ποὺ τελικῶς …ἀπηγορεύθη ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας, διότι ἄλλα ἦσαν τὰ σχέδιά τους. Κι ἔτσι βλέπουμε περιοχὲς ποὺ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἦσαν τόποι Ἑλληνικοὶ νὰ …«ἀναβαπτίζονται» σὲ σλαυϊκούς. Μοναστήρι καὶ Γεύγελη, γιὰ παράδειγμα, τόποι πολλῶν ἀγώνων καὶ θυσιῶν, ἄλλαξαν διὰ τῆς βίας ταὐτότητα, ἐνᾦ οἱ ἐκεῖ Ἕλληνες διεγράφησαν ὁριστικῶς ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ κι ἐθνικὴ πραγματικότητα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν.

Ἔφυγε μία ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ!!!!!!

Ἦταν πολὺ βολικό, γιὰ ὅλες τὶς κυβερνήσεις, νὰ ξεχάσουν τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες.
Ἦταν καὶ …κερδοφόρο…
…κι ἀκόμη εἶναι.
Μόνον τὰ συμφέροντα τοῦ πSoros ὑπολογίζονται. Μόνον οἱ ἐπενδύσεις του. Μόνον τὸ ἐὰν θὰ κερδίσουν τὶς προμήθειές τους τὰ ἐδῶ σαπρόφυτα.
Κι ὅμως, ἐκεῖ ἀκόμη ὑπάρχουν Ἕλληνες, μὲ ἑλληνικὲς συνειδήσεις καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τοὺς ἔχουν «σλαυοποιήση» τὰ ὀνόματα…

Ψιλὰ γράμματα… πολὺ ψιλά…

6 Ἰουνίου 1906. Στὶς φυλακὲς τοῦ Μοναστηρίου φονεύονται Μακεδονομάχοι

Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες.
Εἶναι μεγάλο …βάρος τὸ νὰ ὑπάρχουν ἑλληνικὲς μειονότητες ἔξω ἀπὸ τὰ ἐπίσημα σύνορά μας.
Εἶναι καὶ μεγάλος βραχνάς…
Εἶναι καὶ δύσκολα διαχειρήσιμος ὡς ὑπόθεσις…
…ἀλλὰ εἶναι εὐκολότερο νὰ ξεχασθοῦν ἅπαντες στὴν τύχη τους. Δὲν κοστίζει κάτι καί, συνήθως, εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικερδές.

Φιλονόη.

Σημείωσις

Μὴν κυττᾶτε τοὺς ἀριστεροταλιμπᾶν ἑλληνογενεῖς ποὺ περιέθαλψε ὁ Τῖτο. Αὐτοὶ εἶναι ἀνθέλληνες καὶ δὲν ὑπολογίζονται.

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

εἰκόνα

(Visited 153 times, 1 visits today)




Leave a Reply