Γιατί (καί) ἡ Google …τιμᾶ τήν Ἐθνική μας ἐπέτειο;

Θὰ ἦταν μία καλὴ ἀφορμὴ γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε ἐθνικὰ ὑπερήφανοι, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε τὸ ποιά, ἐπακριβῶς, εἶναι ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία…
Δῆλα δὴ ἐὰν δὲν γνωρίζαμε πὼς ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ …ἰδιωτικὰ (ποιός ἦλθε;) δορυφορικά, ἐπίγεια καὶ ἐναέρεια συστήματα παρακολουθήσεώς μας, φακελλώματός μας καὶ καταληκτικῶς ἐλέγχου μας, δὲν ἀγαπᾶ καὶ τόσο πολὺ τὸ ὑπάρχον ἀνθρώπινον γένος καί, ἰδίως, τὶς προαιώνιες μονοφυλετικότητές του.
Θὰ ἦταν ἐπίσης πολὺ ὡραῖο ὅλο αὐτό, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε πὼς καὶ ἡ Google, ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ κάθε Google, παραμένει ἁπλῶς ἕνας δορυφορικὸς μηχανισμὸς ἐλέγχου μας καὶ δουλοποιήσεώς μας, μέσα σὲ ἀμετρήτους ἄλλους, ὀρατοὺς καὶ μή, ποὺ ὑπηρετοῦν σταθερὰ καὶ πιστά, χρόνια τώρα, τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ σαπροφυτικὸ τοκογλυφικὸ μηχανισμό.
Ἕναν μηχανισμὸ ποὺ ἐπίσης ἔβαλε τὸ μακρύ του βρωμόχερο γιὰ νὰ …«ἀπελευθερωθοῦμε» ἀπὸ τὸν ὀθωμανὸ καὶ νὰ περιέλθουμε, αὐτοβούλως καὶ …δημοκρατικῶς, στὴν ὑπηρεσία τῆς ἄλλης βιτρίνας, τοῦ ἰδίου μηχανισμοῦ: τῶν «συμμάχων» μας καὶ τῆς Δύσεως.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

(Μία ἀπὸ τὶς πολλές του βιτρίνες κι αὐτή… Τώρα εἰσερχόμεθα σὲ ἀκόμη πιὸ …φρέσκια ἐκδοχή: αὐτὴν τοῦ κομμουνισμοῦ!!!)

Γιατί εἴπαμε λοιπόν πώς τιμᾶ καί ἡ (κάθε) Google τόν ἀγῶνα τῆς (ἂς ποῦμε) ἀπελευθερώσεώς μας;
Νά πιστεύσουμε πώς εἶναι κι αὐτό γιά τό καλό μας;

Φιλονόη

(Visited 252 times, 1 visits today)
Leave a Reply