Θυμήθηκε, λέει, νὰ …παραιτηθῇ!!!

Τώρα… μετὰ ἀπὸ τέσσερεις καὶ κάτι δεκαετίες (καὶ μόλις 45 ἡμέρες πρὸ τῆς συνταξιοδοτήσεώς του!!!)…
Ἔμ… φιλότιμο εἶναι αὐτό… Ἄλλως τέ… Ἡ δικαιοσύνη λειτουργοῦσε ἄψογα ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὴ χώρα μας. Λειτουργοῦσε, λειτουργεῖ καὶ θὰ λειτουργῆ… Ὅπως κι ὅλα τὰ ἄλλα… Ἡ δημοκρατία, ποὺ δὲν ἔχει ἀδιέξοδα, πάλι μᾶς …ἐκπλήσσει!!!

πηγὴ

Φαντάζομαι, βεβαίως βεβαίως, πὼς ὁ ἴδιος ἔκρινε ὡς συνταγματικὲς τὶς περικοπὲς τῶν συντάξεων καί, τελικῶς, βάσει τῶν ὅσων ἐδήλωσε, τὸ προβλημα προήρχετο μόνον ἀπὸ τὶς παραπληροφορίες περὶ τοῦ ἀντιθέτου.
Ἔ… Εἴπατε κάτι;

Φεύγοντας μάλιστα ἐξετόξευσε, ὁ μίστερ ἀνώτατος δικαστής, μετὰ ἀπὸ 42 ὁλόκληρα χρόνια, ἕνα δριμῦ κατηγορῶ κατὰ τῶν συναδέλφων του, ποὺ ἔκριναν (ἅπαντες συντεταγμένοι!!!) ὡς …συνταγματικὸ τὸ ἔκτρωμα κατρουγκαλιὲν καί, ποὺ ἐπίσης δὲν εἶδαν, δὲν ἄκουσαν καὶ δὲν ὑποψιάσθησαν κάτι γιὰ τὴν θρασύτητα καὶ τὴν ἀνομία ποὺ βασιλεύει στὴν χώρα. Άλλά ἦταν ἡ ἀντισυνταγματικότης τό πρόβλημά του; Ἤ κάτι ἄλλο;
Μᾶλλον δὲν καταλάβαμε καλῶς τὰ ὅσα συνέβησαν. Διότι τὸ πρόβλημα δὲν ἦταν ἡ συνταγματικότης τοῦ «νόμου» ἀλλὰ οἱ …διαῤῥοὲς περὶ τῆς ἀποφάσεως!!!
Τί νά πῶ; Μὲ ξεπερνοῦν;

«Πλέον των πολλαπλών αναγνώσεων που έχει η χθεσινή αιφνίδια και «ηρωική έξοδος» -παραιτήσεως του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικολάου Σακελλαρίου, 45 μέρες πριν την συνταξιοδότησή του (30 Ιουνίου) και των πολιτικοδικαστικών σεναρίων που ήδη ξετυλίγονται, άνοιξε παράλληλα ο ασκός του Αιόλου μέσα στα σπλάχνα του δικαστηρίου μεταξύ των δικαστών, κάτι που τρίζει τα θεμέλιά του και τροχοδρομεί δύσκολες ηγια το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.…»

πηγὴ

Ἔως καὶ οἱ δημοσιοκάφροι τὸν …ἐπεξεργάζονται. Ἐκεῖνο τό, σὲ εἰσαγωγικά, «ἡρωϊκὴ ἔξοδος» ξεπερνᾶ κάθε προσδοκία…!!!

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὸ ἀνώτατον ἀκυρωτικὸ συμβούλιο τῆς χώρας, πού, ἐπὶ πλέον πολλῶν ἄλλων, ἔκρινε ὡς συνταγματικὰ τὰ μνημόνια, ἔστρεφε ἀλλοῦ τὴν κεφαλὴ γιὰ τὶς περικοπὲς καὶ τὶς λεηλασίες μισθῶν ποὺ αὐτὰ ἐπέβαλαν, δίχως ὅμως νὰ …θιγοῦν κάποια εἰσοδήματα συγκεκριμένων καὶ πολὺ προθύμων …ἐκλεκτῶν…

Ποιοί «ἀπαλλάσσονται» ἀπό τόν νόμο Κατρούγκαλου;

Οἱ βουλευτὲς καὶ οἱ δικαστές.

Τυχαῖο;
Φυσικὰ καὶ ὄχι.

Εἶναί ποτέ δυνατόν ὁ βουλευτής καί ὁ δικαστής νά ἀποδεχθῇ τό ἀσφαλιστικὸ τερατούργημα Κατρούγκαλου;

Γι’ αὐτὸ ἐφρόντισαν καὶ ἀπήλλαξαν τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τὶς περικοπές.

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

…δὲν παρετήρησε τὴν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, δὲν ὑπέπεσε στὴν ἀντιληπτική του ἱκανότητα τὸ PSI καὶ ὅ,τι (ἀντισυνταγματικῶς) ἐπεβλήθη ὡς ἀπότοκον τῆς …περιθωριοποιήσεώς του, ἐθεώρησε πὼς ὁ ΕΝΦΙΑ ἦταν ἀντί-συνταγματικός, ἀλλὰ μὲ μεγάλη …σάλτσα, γιὰ νὰ …«ἐρμηνεύεται» κατὰ τὸ δοκοῦν…
…καθὼς κι ἄλλα πολλά, οὔκ ὀλίγα, ποὺ ἐὰν τὰ ἐξετάσουμε ἕνα πρὸς ἕνα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἐκεῖ, στὸ ΣτΕ, μαζὺ μὲ τὸν (κάθε) κο Νῖκο Σακελλαρίου, κάποιοι μισανοίγουν τὸν ἕναν τους ὀφθαλμό, ἀναλόγως τῶν …ἐξωτερικῶν συνθηκῶν, τῶν …ἐξαρτήσεων καὶ τῶν πολιτικο-κομματικῶν καταβολῶν τους.
Ἀλλά, εἴπαμε πὼς ἡ δημοκρατία δὲν ἔχει ἀδιέξοδα.

Ὁ κος Σακελλαρίου λοιπόν, ποὺ ἐδιορίσθη τὸ 1977,  ἐπὶ «ἐθνάρχου» καραμανλῆ, βεβαίως-βεβαίως, παρέμεινε στὸ ΣτΕ, παρέα μὲ τόσους ἄλλους συναδέλφους του καί, ὅλως …συμπτωματικῶς, οὔτε εἶδε οὔτε κι ἄκουσε γιὰ συνταγματικὲς ἐκτροπές, τόσες δεκαετίες. Κάπου κάπου κι αὐτὸς καὶ κάποιοι συνάδελφοί του, ἀνεγνώριζαν ὡς ἀντισυνταγματικὸ κάτι (ποὺ ἦταν ἀποδεδειγένα ἀντισυνταγματικό), ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμὲς ἦσαν καὶ  παραμένουν τόσο …ἐντὸς τῶν …«ὁρίων», ποὺ κατήντησε καὶ τὸ ΣτΕ (ἐπισήμως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τους) μία ἀκόμη καρικατούρα, τὴν ὁποίαν ἐπίσης χρυσοπληρώνουμε μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἀφῆστε ποὺ πέραν τῶν μισθῶν, τῆς συντηρήσεως τῶν ὑποδομῶν καὶ τοῦ γραφειοκρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ προσφυγὴ στὸ ΣτΕ, ἀπὸ μόνη της, ἔχει καταντήση ἀπαγορευτικὴ γιὰ τὸν  μέσο Ἕλληνα. ‘Υπάρχει γιὰ νὰ λέῃ πὼς ὑπάρχει, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς εἶναι ἀνύπαρκτον. 

Τόσα χρόνια λοιπὸν ὁ (κάθε) κος Σακελλαρίου δὲν ἀπεφάσιζε νὰ παραιτηθῇ, διότι, κατὰ τὰ τῆς συνειδήσεώς του ὅλα εἶχαν καλῶς.
Τί περισσότερο νά πῶ πιά ἐγώ; Τὰ εἶπε ὅλα μόνος του…

Φιλονόη

Σημείωσις

Δὲν ἦταν ἄγνωστος ὁ παραιτηθής. Ἦταν γνωστότατος γιὰ τὶς …κρίσεις του.
Ὅλες, μία πρὸς μία, χρήζουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς καὶ μελέτης, ἰδίως ὡς πρὸς τὴν συνταγματικότητά τους. 

«Ντροπή σου, είσαι πουλημένος»

Την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών ένοιωσε από «πρώτο χέρι» ο πρόεδρος του ΣτΕ Νίκος Σακελλαρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με τις φράσεις «ντροπή σου», «είστε πουλημένοι», «κάνετε συναλλαγές για εσάς», «κοιτάτε μόνο τα λεφτά σας και τίποτα άλλο», οι πολίτες «στόλισαν» τον κ.Σακελλαρίου, σήμερα (07/10) σε κεντρικό δρόμο στο Κολωνάκι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί όταν ο ανώτατος δικαστικός έγινε αντιληπτός από πολίτες που ευρίσκονταν στην περιοχή. Οι πολίτες δεν σταμάτησαν να αποδοκιμάζουν τον κ.Σακελλαρίου ο οποίος απεχώρησε από το σημείο.

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ελάχιστοι πολίτες γνώριζαν την ιδιότητα του κ. Σακελλαρίου και πιθανότατα ακόμα λιγότεροι θα τον ανεγνώριζαν στον δρόμο. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ο ανώτατος δικαστής ευρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για μια σειρά από λόγους. Αρχικά ανέβαλε την πολυαναμενόμενη εκδίκαση της υποθέσεως συνταγματικότητας του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες, στο ΣτΕ. Στην συνέχεια και κατά την εχθεσινή (06/10) συνάντηση που είχαν οι ανώτεροι δικαστικοί με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε αιχμές για τους δύο αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και Χρήστο Ράμμο, οι οποίοι παραιτήθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την αναβολή που ο ίδιος είχε αποφασίσει.

Αν κρίνουμε, όμως, από τα «συνθήματα» που άκουσε ο κ. Σακελλαρίου αυτό που έχει ενοχλήσει σφοδρά τους πολίτες είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της συναντήσεως με τον πρωθυπουργό, οι δικαστικοί έγιναν η μόνη επαγγελματική ομάδα που εξασφάλισε ότι δεν θα μειωθούν οι μισθοί τους, τηβ στιγμή που η κυβέρνηση φορολογεί ανελέητα τους πάντες ενώ παράλληλα δεν υπάρχει μισθολόγιο και σύνταξη που να μην έχει υποστεί περικοπές.  

πηγὴ

Ἐλᾶτε καλέ… Ὑπάρχουν πουλημένοι δικαστές; Στήν χώρα μας; Στό Ἑλλαδοκαφριστάν ὅπου ἡ δημοκρατία δέν ἔχει ἀδιέξοδα…;
Διότι, στὴν χώρα μας, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ἀλλάζοντας ὄνομα στὸν …Μανωλιό, τὸν …«νομιμοποιοῦμε» ἀπὸ τὴν …κλειδαρότρυπα!!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply