Διανύοντας μὲ συνέπεια τὸν δρόμο τους πρὸς τὴν …Ἄβυσσο!!!

Πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ στὴν Ἑλλάδα τῆς κομματοκρατίας.

Ἀφέλεια, προχειρότης καὶ ἀρλοῦμπες.

Μεγάλα λόγια, ὑποσχέσεις, μαγκιὰ καὶ αὐτοπεποίθησις χιλίων πιθήκων, ἀδιαφορία γιὰ τὸ νόημα τῶν λέξεων.
Ἕνα ἀτελείωτο «τραλαλά».

Ἀφοῦ «ἔσωσαν»  τὴν οἰκονομία, τώρα θέλουν νὰ ἐπιλύσουν καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα.

Κοινὸς στόχος ὅλων τους ἡ ἐπιστροφὴ στὶς χίμαιρες τοῦ 2009.

Καὶ τὰ ὀλέθρια λάθη τους τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἀλλο.

Μένει νὰ δοῦμε τὸ ἐπόμενο χρονικὸ διάστημα τὸ ποῦ σταματουν οἱ ὁμοιότητες καὶ ποῦ ἀρχιζουν οἱ διαφορές.

Ὅλα δείχνουν πὼς ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἀντικρύση καὶ ὁ κ. Ταίπρας τὴν Ἀβυσσο πλησιάζει…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply