Θεσσαλονικέων (καὶ λοιπῶν Μακεδόνων) σημερινὸ πρόγραμμα…

Τὸ αὐριανὸ (σημερινὸ πλέον-σημειώσεις 3ης Ἰουλίου 2018) πρόγραμμα κάποιων Μακεδόνων (Ἑλλήνων!!!) εἶναι:

Σέ ποιό ἀεροδρόμιον; 
Μὰ στὸ ἀεροδρόμιον «Μακεδονία»!!!
15 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης!!!  

Βαβούρας Στέφανος

Υ.Γ. Ἡ ἀστυνομία λέει ὅτι ὁ δολοφόνος πάντα ἐπιστρέφει στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος!!! Νὰ τὸ ἔχετε ὑπ΄ ὄψιν σας αὐτὸ σήμερα!!! Αὐτὸς θὰ εἶναι!!!

(Visited 593 times, 1 visits today)
Leave a Reply