Φοβοῦνται καὶ τὴν …σκιά τους τὰ σαπρόφυτα!!!

Θυμᾶμαι λοιπὸν τὴν χ-ἄννα, τὴν νταράλα (κι ὄχι νταλάρα, ὅπως διαδίδεται), ποὺ στὴν παρέλασιν τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 2011, ἔφαγε ἄγριο …κράξιμο. Λίγο ἀργότερα παρητήθη, διότι δὲν …ἄντεξε!!! (Ἰούνιος τοῦ 2011.)

Ἀλλὰ μία καὶ θυμήθηκα τὴν Νταράλα….(ἡ ὁποία, ἐξ ὅσον γνωρίζω, ἀκόμη δὲν ἔχει πληρώσει αὐτὰ ποὺ μᾶς χρωστᾶ!!! Ξεχνᾶ τὸ τσαμένο καὶ πρέπει νὰ τῆς τὸ θυμίζουμε συχνότατα!!! Κυρά Νταράλα, 300.000 εὐρόπουλα!!! Κάτι φόρους... ΦΟΡΟΥΣ!!!! Ἀκόμη τὰ χρωστᾶς! Κι ἐσὺ καὶ τὸ ἀγαπημένο σου τὸ συντροφάκι! Γιὰ φρόντισε παρακαλῶ….)…

…Κράξιμο οἱ Περιστεριῶτες!! Φῦγε νὰ φωνάζουν!!! Ποῦ νὰ ξεκολλήσῃ ἡ Νταράλα!!! Κόλλα… Πεῖσμα!!! Δημοκρατία!!! (Λέει ἐκείνη…. Δικῆς τους ἐφευρέσεως δημοκρατία, ἀλλὰ τί νά κάνουμε;)…

Γιατί τοὺς ἀφήνουμε καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα;

Παρατηρώντας προσεκτικὰ τὶς ἐκφράσεις τοῦ προσώπου της θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἂν κι …ἐφόρεσε τὸ καλό της καὶ  τὸ  ἀδιάφορό της ὑφάκι, ἐν τούτοις ἔτρεμε τὸ εἶναι της γιὰ πολλοὺς λόγους. Ὁ πρῶτος καὶ  σημαντικότερος ἦταν ἡ ἰδία ἡ ἀσφάλειά της, ποὺ ἐτέθη ἐν κινδύνῳ. Ὁ δεύτερος λόγος ἦταν ἡ ἀτσαλάκωτη ἔως τότε δημοσία …εἰκόνα της, ποὺ κατεστράφη ὁριστικῶς. Ὁ τρίτος λόγος, ποὺ ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς παραιτήσεώς της, ἦταν ἡ συνειδητοποίησίς της γιὰ τὰ τιμήματα ποὺ ἔπρεπε νὰ πληρώσῃ, ἐνασχολουμένη μὲ τὴν πολιτικοκοματικὴ πλιατσικολογία, καθὼς καὶ ἡ μὴ ἐπανεκλογή της*.
Καλὴ ἡ πολιτικὴ ἀλλὰ εἶχε κι ἕνα ὄνομα νὰ προστατεύσῃ. Ἀφῆστε ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς δικές της ἐνασχολήσεις μὲ τὴν πολιτικὴ συμπαρέσυρε καὶ τὸν σύζυγό της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἁρπάξῃ κι αὐτός, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων κραξιμάτων, μερικὰ γιαουρτάκια, ἐπὶ πλέον τῶν οἰκονομικῶν του ζημιῶν. Δὲν εἶναι νὰ παίζῃ κάποιος σήμερα μὲ τὸ εἰσόδημά του…!!!

Εἴπαμε λοιπὸν πὼς εἶναι καλὴ ἡ πολιτική, ἀλλὰ ἐὰν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖον  …διάφορον, δὲν ἀξίζει τὸν κόπο.
Διαπιστώνουμε, πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πὼς κάποιοι (πολλοί) εἰσέρχονται στὴν βο(υ)λή τους ξεβράκωτοι, ἀλλὰ πάντα «ἰδεολόγοι», μὰ ἐξέρχονται πάμπλουτοι. Καὶ αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ ἀποκατάστασις εἶναι ὑπὲρ ἄνω τῶν πάντων, πολλῷ δὲ μᾶλλον τῆς (δικῆς μας, ὄχι δικῆς τους βεβαίως βεβαίως) Πατρίδος.

Φυσικά, ἐπισήμως, τότε ἔκραξαν τὴν νταράλα τΣΥΤΙΖΑῖοι. Πολὺ πιθανόν, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀδιάφορον. Διότι ὁ ἐντεταλμένος καὶ τὸ κομματόσκυλον ἐλέγχεται σαφῶς, ἀλλὰ ἐκεῖ, στὰ καλὰ τοῦ καθουμένου, ὑπάρχει πάντα πιθανότης νὰ ἐμφανισθῇ κι ὁ …τρελλός. Αὐτὸς δὲν ἐλέγχεται καὶ αὐτὸς συνιστᾶ ἀπειλὴ σίγουρα.

Ἔμαθα λοιπὸν πὼς ὁπουδήποτε κι ἐὰν ἐμφανίζονται τὰ σαπρόφυτα πέφτει πλέον κανονικὸ κράξιμο.
Μάλιστα (ἐπὶ τέλους μας) ὁ λόγος τοῦ κραξίματός τους δὲν εἶναι πλέον τὰ μνημονιακὰ (καὶ λοιπὰ τεχνάσματα δουλοποιήσεώς μας) ἀλλὰ τὰ ἐθνικά μας ζητήματα. Πρὸς τοῦτον κουρουμπλῆδες, τζάκρες, κοντονῆδες, παπαδόπουλοι, κόλλιες, κουντουρᾶδες, ἀχτσιόγλαινες καὶ λοιπὰ κουδουνισμένα φοροῦν τὸ …ἀδιάφορον ὑφάκι τους, δηλώνουν δυσαρεστημένα γιὰ τὶς …φαστιστοποιήσεις τῆς κοινωνίας μας καί, ἐννοεῖται, σέρνουν μαζύ τους μερικὲς ἑκατοντάδες ἀστυνομικῶν, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κυττοῦν τὸ …χάος ἀνενόχλητοι, τὴν στιγμὴ ποὺ τοὺς κράζουν καὶ τὸ φυλλοκάρδι τους πεταρίζει.

πηγὴ

πηγὴ

Ἂς μᾶς διαφωτίση κάποιος μεγαλύτερος….

Κάθε γραφεῖο τῆς Χούντας τό ἐπροστάτευαν τόσοι ἀστυνομικοί;
(Τὸ συγκεκριμένο γραφεῖο εἶναι τοῦ ΣΥΡΙΖΑίου βουλευτοῦ τῆς Ἀριδαίας!)

Κωνσταντῖνος Β.

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Κοντονῆς καὶ τζάκρη μέσα στοὺς προδότες (βλέπετε, κομψά-κομψά, ἀλλὰ ταχύτατα, σπεύδει νὰ ἐξαφανισθῇ κι αὐτή…)

Καί, φυσικά, ὅπου τΣΥΡΙΖΑῖος νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς δὲν γίνεται πλέον νὰ κυκλοφορῇ ἄνευ συνοδείας. Τρέμει τὸ φυλλοκάρδι τους, ἀκόμη καὶ μὲ …στημένα γεγονότα.

Τοῦ ἔδωσε μία στὸ κεφάλι μὲ ἕνα καλάμι, ἕνας διαδηλωτὴς καὶ ὁ ΣΥΡΥΖΑῖος ξαπλώθηκε κάτω!!!

Ἄννα Ἀ.

Δράμα, 1η Ἰουλίου, ἐπέτειος ἀπελευθερώσεως.

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς μᾶλλον χρυσαυγῆτες καὶ νεοδημοκράτες κάνουν τὴν φασαρία, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται τὰ στοχοποιημένα κουδουνισμένα. Πολὺ πιθανὸν ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως ἀδιάφορον. Διότι τώρα δὲν συζητᾶμε γιὰ οἰκονομικὰ μέτρα, γιὰ μνημόνια καὶ γιὰ λεηλασίες. Τώρα δὲν συζητᾶμε γιὰ τὸν ἕναν, τυχαῖο, τρελλὸ ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ πεταχθῇ ἀπὸ κάπου. Τώρα συζητᾶμε γιὰ μίαν κοινωνία ποὺ σηκώθηκε στὰ πόδια της καὶ δὲν ἀνέχεται τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Τώρα δῆλα δὴ συζητᾶμε γιὰ πολλοὺς ἐν δυνάμει τρελλούς…

Πισοδέρι, πρὸ ἡμερῶν. Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ἀδαλῆ.

Θέλετε νά ὑποθέσουμε τήν συνέχεια ἤ τήν γνωρίζουμε ἤδη;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ποιός ξεχνᾶ τό GAPατον καί τήν εὐτυχία του τήν ἡμέρα τῆς ἀποχωρήσεώς του ἀπό τήν πρωθυπουργική καρέκλα; Ποιός ξεχνᾶ πού μία χιλιάδα ἀστυνομικοί μέ μηχανές, πέραν τῶν ὑπολοίπων σωματοφυλάκων του, περιέτρεχαν τούς δρόμους γιά νά εἰσέλθῃ στήν βο(υ)λή τους; Ἔ… αὐτό…

«…Ἕνα πρόσωπο ποὺ μισήθηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ βρίστηκε ὅσο κανεῖς, ποὺ ἔως τῆς τελευταίας του (ἐπισήμου) στιγμῆς στὴν ἐξουσία ἔτρεμε ὡς φτερὸ στὸν ἄνεμο. Ποὺ δὲν κυκλοφοροῦσε ΠΟΤΕ μὲ λιγότερους ἀπὸ 200 ἀστυνομικούς ὡς συνοδεία. Ποὺ ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὸν βο(υ)λὴ ἦταν σὰν κλαμένη χήρα,  (γιὰ νὰ μὴν γράψω κάτι χειρότερο)… Βγῆκε γιὰ καφὲ στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο σὰν νὰ μὴν ἔτρεχε τίποτα! 

Σὰν νὰ ἦταν τὰ πάντα γύρω του τέλεια, ἀσφαλὴ καὶ ὀνειρεμένα! 

Σὰν ΝΙΚΗΤΗΣ!!!!…»

Ὁ GAP ποὺ ἔφυγε, θὰ φύγῃ ἀλλὰ ποὺ δὲν ξεκουμπίζεται μὲ τίποτα!

* Μὴν ἀνησυχεῖτε. Ἀπὸ τὶς κοσμικότητες τῆς πολιτικοκομματικῆς καμαρίλας ἀπεχώρησε ἡ μανδάμα. Παραμένει ἐνεργὸ στέλεχος τῆς «ἀντιῤῤατσιστικῆς» ὑστερίας, τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ  τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς τάξεως πραγμάτων. Πῶς ἀλλοιῶς ἄλλως τέ θά μποροῦσε νά …«ἀποζημιωθῇ» γιά τήν «θυσία» της, ἐάν ὄχι μέ τήν συνολική της …ἀποκατάστασιν;

πηγὴ

Ἀφῆστε δὲ ποὺ κάτι φορολογικὲς ἐκκρεμότητες τοῦ συζύγου (περὶ τὶς 300.000 εὐρόπουλα ἦταν) τὶς …λησμονήσαμε ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως. Ἀπεπληρώθη τό χρέος; Δέν ἀπεπληρώθη; Θά μάθουμε ἄρα γέ;

 

(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply