Φαίνεται πὼς «λάμπῃ» γιὰ νὰ μᾶς …ἐξοντώνῃ εὐκολότερα!!!

Ὅ,τι λάμπῃ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτος χρυσός, κατὰ τὸν λαό μας.
Ἐὰν μάλιστα αὐτὴν τὴν σοφὴ διαπίστωσιν τὴν ἀναγάγουμε στὴν καθημερινότητά μας, συνειδητοποιώντας πὼς ὅ,τι φαίνεται νὰ λάμπῃ συνήθως πίσω του κρύβει …φίδια καὶ ἔχιδνες, εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς δίχως ὑπερβολὲς πράγματι σήμερα, ὅ,τι (φαίνεται νά) λάμπῃ μᾶς σκοτώνει.

Συνήθως τὰ …«λαμπερά» τοῦ κόσμου μας προέρχονται ἀπὸ τὸν …«λαμπερό» κόσμο τῆς τηλεοράσεως, τὸν «λαμπερό» κόσμο τοῦ θεάτρου καὶ γενικότερα ἀπὸ τὸν «λαμπερό» κόσμο τοῦ «καλιτεχνικοῦ στερεώματος». Ὅ,τι προέρχεται ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ μέσα, ἀποδεδειγμένα, ἐκτὸς ἀπὸ ῥηχὸ καὶ ἀνούσιον, ἐπὶ πλέον μᾶς διαβρώνει τὰ ἤθη, μᾶς ἀδυνατίζει τὶς ἀξίες καὶ μᾶς ἀδυνατίζει τὰ ὅρια. Κάθε φορὰ ποὺ ἐμεῖς ἐπιτρέπουμε σὲ κάθε λογῆς ἰδεολοψηψία, καλοδιατυπωμένη ἀρλούμπα ἢ σκέτο κοτσανολογία νὰ περάσῃ στὸ ἀντιληπτικόν μας πεδίον, εἶναι σὰν νὰ πριονίζουμε μόνοι μας τὸ κλαδὶ ὅπου καθόμαστε. Κι αὐτὸ διότι κάθε τὶ ποὺ ἐκτοξεύεται ἔτσι, δίχως σκοπὸ (ἐπίσημο), μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ καλύψῃ, ἐκ πρώτης ὄψεως, τηλεοπτικὰ ἢ ῥαδιοφωνικὰ κενά, οὐδόλως τυχαῖον εἶναι καὶ οὐδέποτε προβάλλεται ἄνευ λόγου κι αἰτίας. Γιὰ νὰ φθάσῃ ὁ κάθε λογῆς παπαγάλος στὸ νὰ προβληθῇ, ἔχει πίσω του ἀμέτρητες ὧρες προετοιμασίας, ἀπίστευτον παρασκήνιον καὶ ἀπερίγραπτες βρωμιὲς ἢ ἀτιμίες.
Κι ὅλα αὐτὰ πάντα «γιὰ τὸ καλό μας»,  ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι τὸ γνωρίζουν πάντα καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.

Ἀκόμη δὲ κι ὅταν κάτι ἢ κάποιος …«κόβεται» στὸν ἀέρα, αὐτὸ γίνεται γιὰ καθαρὰ «ἐπικοινωνιακοὺς λόγους», ἐφ’ ὄσον τελικῶς αὐτὸ τὸ «κόψιμο» μετατρέπεται σὲ προπαγάνδα ὑπερασπίσεώς του, ἰδίως ἐὰν οἱ ἀπόψεις ποὺ διατυπώνει εἶναι καὶ ἀσαφεῖς καὶ δηλητηριώδεις καί., κυρίως, σκέτο συμβιβαστικὲς (ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν ἀνθελληνικές).
Τὴν ὥρα ποὺ γίνεται σὲ ὄλο καὶ περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς ἀντιληπτὸ πὼς κάθε δική μας ὑποχώρησις συνιστᾶ καὶ ἕνα ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν αὐτοχειρία μας, εἶναι πλέον ἀναγκαῖον τὸ νὰ κρατήσουμε ἔξω ἀπὸ τὶς ζωές μας, μὲ ἀπόλυτο τρόπο, κάθε τὶ ποὺ μᾶς ἐμποτίζει, ἀκόμη καὶ διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ, μὲ ἀμφισβητήσεις.

Εἶναι τόσο πολὺ καλὰ περιφρουρημένος καὶ προστατευμένος αὐτὸς ὁ κόσμος τοῦ θεάματος, ποὺ οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ …ξεφύγῃ κάποια λεπτομέρεια κατὰ λάθος. Πρὸς τοῦτον διαρκῶς προβάλλονται (καὶ ἐννοεῖται πὼς καλοπληρώνονται) μόνον ἐκεῖνοι οἱ δημοσιοκάφροι ποὺ δύνανται νὰ χειραγωγήσουν καλλίτερα τὴν κοινὴ γνώμη καὶ οὐδέποτε αὐτοὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἀκόμη καὶ περιστασιακῶς, νὰ διατυπώσουν κάποιες στοιχειώδεις ἀλήθειες. Πρὸς τοῦτον οἱ προσκεκλημένοι τους στὰ …«πάνελ» καὶ στὰ …«τηλεοπτικὰ παράθυρα» εἶναι πάντα καλλιτέχνες, πολιτικοὶ ἢ «ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων» ποὺ πρὸ πολλοῦ ἔχουν καταθέση τὰ διαπιστευτήριά τους καὶ τὶς δηλώσεις ὑποταγῆς τους, μὲ μόνον ἀντάλλαγμα τὸ νὰ καλοπληρώνονται καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν ἀνενόχλητοι τὸν ἔκκλητο (καὶ ἐνίοτε προκλητικό) βίον τους. Πρὸς τοῦτον ἀκόμη καὶ τὸ …«αὐθόρμητον κοινόν» οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κάτι ἄλλο, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὑποδείξῃ ὡς …λύσεις αὐτὸ ποὺ οἱ τοκογλύφοι σχεδιάζουν…

Παράδειγμα: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νῖκος Χατζηνικολάου, ἐκπομπὴ «Ἑνικός»…
Ποιοί πολῖτες (καὶ κυρίως, ποιοὶ …«αὐθόρμητοι πολῖτες») θά μποροῦσαν νά παρευρεθοῦν σέ μίαν τέτοιαν ἐκπομπή;

Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐκφράζουν μόνον μία, ἑνιαίαν γραμμή, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου διατυπώσεώς της. Πρὸς τοῦτον ἡ ἀληθὴς καὶ καθαρὴ Ἀριστεία διώκεται. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ Ἀλήθεια καρκινοβατεῖ. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ Δικαιοσύνη …αὐτοσαρκάζεται. Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα κουρελιάζονται καθημερινῶς καὶ θρασύτατα ἐμπρὸς στὰ μάτια μας.

Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἡ μία …ἄποψις αὐτοῦ τοῦ …«λαμπεροῦ κόσμου».
Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη, αὐτὴ τῆς …ἀπασχολήσεώς μας μὲ κάθε λογῆς σκουπιδαριό, πρὸ κειμένου νὰ …ξεχασθοῦμε καὶ νὰ μὴν σκεπτόμεθα στοιχειωδῶς λογικά. Ἐκεῖ πιὰ γίνεται κανονικὸ πανηγύρι καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ προβάλλονται δὲν χρειάζεται νὰ ἔχουν κάτι καλὸ νὰ ἐπιδείξουν, παρὰ μόνον νὰ παπαγαλίζουν κάθε λογῆς θεωρία, πρὸ κειμένου νὰ μὴν φαίνονται ὡς κατ’ ἐξοχὴν γλάστρες. Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται.

Τὸν νοῦ μας λοιπόν. Ὅσο περισσότερο αὐτὸ τὸ ἐξαθλιωμένον σύστημα ἐξουσίας ὁδηγεῖται πρὸς τὸ τέλος του, τόσο περισσότερο θὰ μᾶς ἀπασχολοῦν μὲ κάθε εἴδους κοτσανολογία, πρὸ κειμένου νὰ …ξεχνιόμαστε.
Ὅσο πιὸ μεγάλες οἱ ἀσάφειες, τόσο περισσότερος ὁ χρόνος τῶν σαπροφύτων στὴν ἐξουσία.
Καὶ ὅσο περισσότερος ὀ δικός τους χρόνος, τόσο δυσκολότερος ὁ δικός μας βίος.

Φιλονόη

Οἱ ἀπεικονίσεις προσφορὰ ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Σίγμα.

εἰκόνα

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply