Βουλεύτρια, τὸ νέον …εἶδος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!!!

….Κι΄ ἐκεῖ ποὺ ξεψαχνίζω τὶς ἡλικίες τῶν ἡλικιωμένων ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακαλύπτω νέο εἶδος!!!
Ὄχι «βουλευτὴς».
Ὄχι «Βουλευτίνα».
Ἀνακαλύπτω μίαν …«βουλεύτρια» ὁλόκληρη!!!

Στὰ 60!!!!!!
Ἀνατρεπομένη!!!!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 287 times, 1 visits today)
Leave a Reply