Βουλγαρικὸν Λουτρὸν Αἵματος

Σπάνιο βιβλίο μὲ τίτλο «ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΟΡΓΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ 1941-1944» τοῦ συγγραφέως Ἐμμανουὴλ Γρηγορίου, τὸ ὁποῖο ἐκξεδόθη τὸ 1947.

Τὸ βιβλίο μὲ νωπὰ τὰ γεγονότα τῆς συγκεκριμένης περιόδου, ἀναφέρει μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ ὀνομαστικά, τὶς ὡμότητες ποὺ διέπραξαν οἱ Βούλγαροι κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν περίοδο 1941-1944, ποιοὶ ἦσαν οἱ πρωταγωνιστές, ποιοὶ ἐκάλυπτον τοὺς Βουλγάρους, ποιὲς ἦσαν οἱ ὡμότητες αὐτὲς καὶ ποὺ ἔγιναν αὐτές, καθὼς καὶ τὸ ποῦ ἀποσκοποῦσαν.

Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῥοίας

(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply