Χειρότερος φόβος ἀπὸ τὸ …«φάντασμα» ἑνὸς νεκροῦ Ἥρωος δὲν ὑπάρχει!!!

Λογικὸ ποὺ τὸν ἐφοβοῦντο ζωντανό. Τὸ διαπιστώσαμε σὲ ὅλες τὶς ἐπὶ μέρους λεπτομέρειές του.

Ἡ ἐν λόγῳ εἰκόνα εἶναι δημιούργημα τοῦ Σπυρίδωνος Ζαχαροπούλου εἰδικῶς γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα.
Ἐλήφθη δὲ ἀπὸ τὸν φίλο Ἰωάννη Γιαννάκενα.

Ὁ (κάθε) Κατσίφας ἦταν ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ψευδοεξουσία ὅλων τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας ὅσο ἦταν ζωντανός. Μά καί νεκρό πιά; Τόσο πολύ;
Ναί, πιὸ πολὺ φοβοῦνται τὰ (κάθε λογῆς) σαπρόφυτα τοὺς νεκροὺς Ἥρωες παρὰ τοὺς ζωντανούς.
Καί, μάλιστα, εἰδικῶς γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα, πιὸ πολὺ τὸν φοβοῦνται οἱ ἐντὸς τῶν συνόρων μας ἑλληνόφωνοι γραικῦλοι, παρὰ τὰ ἴδια τὰ ἀλβανά.

(Πέραν τῆς ὁποίας ὑπερβολῆς, τὸ περιστατικὸ εἶναι ἀληθές!!!)
Διότι τὰ δικά μας σαπρόφυτα ἦσαν αὐτὰ ποὺ ἐχθὲς ἀπηγόρευσαν στὴν Κακαβιά,
γιὰ ἀρχή, πέραν τῶν ὁποίων ἀλβανικῶν «γραμμῶν», τὴν διέλευσιν τῆς συνοριακῆς γραμμῆς (μὲ τὰ ἀνάλογα δακυγονάκια) σὲ ὅσους ἢθελαν νὰ εἰσέλθουν στὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ νὰ παρευρεθοῦν στὸ μνημόσυνον. Καὶ ἦσαν αὐτὰ τὰ ἴδια ἑλληνόφωνα σαπρόφυτα ποὺ οὐδέποτε προέβησαν σὲ διακρατικὲς διαμαρτυρίες, σὲ ἀξιώσεις ἀποκαταστάσεως τῆς δικαιοσύνης καὶ σὲ ἐνέργειες ὑπερασπίσεως τῆς ἀληθείας, γιὰ τὴν δολοφονία Κατσίφα.
Ἦσαν αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα ποὺ ἀν τὶ νὰ σπεύσουν νὰ ἀξιώσουν σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς τὸ αὐτονόητον, ἔσπευσαν νὰ καταδικάσουν τὴν μνήμη Κατσίφα, μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθα, στὴν ζοφερὴ λήθη.
Ἦσαν αὐτὰ τὰ καθάρματα ποὺ ἀγνοοῦσαν καὶ ἀγνοοῦν, μὰ καὶ τελικῶς συναινοῦν στὸ νὰ καταργηθοῦν τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.
Ἦσαν αὐτὰ πού, πρῶτα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ἀλβανά, ἔσπευσαν νὰ χαρακτηρίσουν τὸν Κατσίφα μὲ τὰ ὁποία κοσμητικὰ ἐπίθετα, πρὸ κειμένου νὰ προκαταλάβουν τὴν κοινὴ γνώμη.
Καί, φυσικά, ἦσαν κι αὐτὰ ποὺ ἔσπευσαν, λίγο πρὸ τῆς κηδείας Κατσίφα, νὰ ἐνημερώσουν τὶς ἀρχὲς τῆς γείτονος, γιὰ τὸ «εἶδος» τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἢθελαν νὰ παρευρεθοῦν στὴν κηδεία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐμποδισθῇ, ἰδίως τότε, ἡ διέλευσεις ἑκατοντάδων (ἢ ἀκόμη καὶ χιλιάδων) συμπατριωτῶν μας..
Και, βεβαίως, ἐν συνεχείᾳ, βάσει πληροφοριῶν ποὺ ἔδωσαν τὰ δικά μας σαπρόφυτα, ἀναλόγου ἐνθαῤῥύνσεως, μὰ καὶ συνενόχου γραικυλοφώνου σιωπῆς, σήκωσαν ἀνάστημα καὶ τὰ ἀλβανά.

https://filonoi.gr/2018/10/31/boreios-hpeiros-mia-kakoformismenh-plhgh-apo-ellhnofones-maxairies/

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς

Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τὰ ἔκτροπα τῶν συνόρων, ποὺ συνέβησαν ἐχθές, ἦσαν ἁπλῶς μερικὰ ἀκόμη στιγμιότυπα σὲ ἕνα ἀπολύτως συγκεκριμένον θέατρον ἀνθελληνικῆς ὑστερίας, ποὺ ἁπλῶς μὲ τὴν δολοφονία Κατσίφα ἀποκαλύπτονται ἐκδοχές του.
Καὶ δὲν εἶναι θέμα τΣΥΡΙΖΑ ἢ ΑΝΕΛ αὐτὴ ἡ τακτικὴ τοῦ παραλόγου, ἀλλὰ μία ἑνιαία γραμμὴ τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, ποὺ ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, ὡς γνήσιοι βρυκόλακες, ῥουφοῦν τὸ δικό μας αἷμα καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα.

(Μὴν βιασθεῖτε ὅμως… Τώρα λέγονται βενιζελικοὶ ἀπόγονοι καὶ δὲν …κολλοῦν στὸ ὄνομα τοῦ κόμματος, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι τους ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο ἀφεντικό τους… Τοκογλύφων ἀντιπρόσωποι εἶναι ὅλοι τους, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ γραικυλιστᾶν. Ἐπιτηρητὲς καὶ δεσμοφύλακές μας εἶναι ἀπλῶς… Δὲν ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα λοιπόν… Σημασία ἔχει τὸ εἶδος τους…!!! Συμμορία εἶναι ὅλοι τους. Ἡ γνωστὴ συμμορία τῶν 300 σήμερα.)

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι μία κακοφορμισμένη πληγή, τὴν ὁποίαν ἄνοιξαν καὶ σκαλίζουν καὶ μολύνουν μόνον τὰ ἑλληνόφωνα κουδουνισμένα.
Ἂλλως τὲ ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἡ δεδηλωμένη τακτικὴ τῶν ἑλληνοφώνων γραικύλων, ποὺ θεωροῦν πὼς ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι …νότιος Ἀλβανία.
Καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται πανεύκολα ἐὰν ἁπλῶς σταθοῦμε νὰ παρατηρήσουμε ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα ἐκεῖνα τὰ περιστατικά, ποὺ ἐπηκολούθησαν τῆς δολοφονίας Κατσίφα, ἔως καὶ τὴν κηδεία του.

Ποιά λοιπόν; Τά ἀλβανά ἦσαν αὐτά πού σήκωσαν κεφάλι; Ἤ μήπως αὐτές εἶναι οἱ ἐντολές;
Τὰ ἀλβανὰ ὑπακούουν στὸν νόμο τοῦ χρήματος καὶ μόνον, ἐδῶ καὶ πολλὰ πολλὰ χρόνια. Γιατί νά ἀλλάξουν τώρα;

https://filonoi.gr/2018/11/23/thelei-o-kafros-na-kryfthh-kai-h-xara-den-ton-afhnei-g/

Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει … (γ)

Κι ἔτσι λοιπὸν φθάσαμε στὸ νὰ ἀπαγορευθῇ εἰσοδος στὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀκόμη καὶ σὲ Βορειοηπειρῶτες, πολλῷ δὲ μᾶλλον σὲ Ἑλλαδίτες, ποὺ πλέον θεωρῶνται …ἀνεπιθύμητοι, διότι, βάσει «συστήματος» λέει, ἔτσι φαίνεται.
Ποίου συστήματος; Ποίων πληροφοριῶν; Ποίων συνεργασιῶν;

πηγὴ

Κι ὅλα αὐτά γιατί; Μόνον γιά νά ἀποφευχθῇ νά φανῇ μεγάλος ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων στό μνημόσυνον; Ἤ μήπως εἶναι κάτι σημαντικότερον; Ἔ καί; Μήπως ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε πόσοι πονοῦν γιά αὐτήν τήν δολοφονία; Περιμένουμε νά δοῦμε πολλούς ἤ λίγους σέ μνημόσυνα γιά νά καταλάβουμε περισσότερα;

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τοὺς Ἥρωες ὅσο εἶναι ζωντανοὶ τοὺς ἀπαξιώνουν, ὅσο μποροῦν, τοὺς γελοιοποιοῦν, τοὺς πολεμοῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα, τοὺς καταδιώκουν, τοὺς κυνηγοῦν καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, τοὺς ἐξοντώνουν.
Μὰ ὅταν εἶναι νεκροί, τοὺς τρέμουν πολὺ περισσότερο, διότι οὐδέποτε θὰ μπορέσουν νὰ τοὺς ἐξοντώ
σουν στὶς μνῆμες αὐτῶν ποὺ γνωρίζουν. Καὶ ὅσο περισσότερο διατηρεῖται ζωντανὴ ἡ μνήμη τοῦ Θρύλου, τόσο περισσότερο ἀπαξιώνεται ἡ (φερομένη ὠς) δύναμις τῆς ἐξουσίας ἐπάνω στοὺς καταπιεζομένους καί, καταληκτικῶς, τόσο περισσότερο λυσσοῦν τὰ (κάθε εἴδους) σαπρόφυτα γιὰ νὰ καταπνίξουν τὸ φρόνημα αὐτῶν ποὺ θυμοῦνται…
Διότι ὅσο πιὸ βαθειὰ ῥιζώνει στὶς συνειδήσεις τῶν ζωντανῶν ἡ μορφὴ τοῦ ἥρωος, τόσο περισσότερο ἀπομειώνεται ὁ φόβος, ἡ συνθήκη τῆς ὑποταγῆς καὶ φυσικὰ τὰ δεσμὰ τῶν ἁλυσίδων. Διότι ὁ νεκρὸς Ἥρως γίνεται θρύλος… Κι ὁ θρύλος ταξειδεύει, ἐμπνέει, δυναμιτίζει…
Στὴν πραγματικότητα σκάβουν τὸν λάκκο τους αὐτοὶ ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ καταπνίξουν τὸ συναίσθημα, διότι ἐὰν ἐπέτρεπαν τὸ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες ἐκτονώσεως τῶν συναισθημάτων ὀργῆς καὶ θλίψεως, ὅλα θὰ ἦσαν ἁπλούστερα. Τὸ νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς καὶ μνήμης κάποιοι, τὸ πιθανότερον ἦταν νὰ ὁδηγοῦσε στὸ νὰ …ἀπομειώνονται σταδιακῶς καὶ τὰ συναισθήματα ὀργῆς. Ἀντιθέτως αὐτοὶ τὰ τροφοδοτοῦν. Τροφοδοτώντας συναισθήματα ὀργῆς, ἐπιμένουν στὸ νὰ τροφοδοτοῦν τὸν θάνατό τους, φυσικὸ καὶ ἐννοιολογικό.
Κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ τὸ μαρτυρᾶ ἡ, ἀπὸ τοὺς προστύχους αὐτούς, μὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους, ἀποσιωποιημένη Ἱστορία.

Πατριῶτες…
Δὲν ξέρω πόσο κοντὰ εἴμαστε σὲ ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἐπανεκκινηθοῦν ὅλα, ἀλλὰ μᾶλλον εἴμαστε πλησιέστερα ἀπὸ ὅσο ὑποψιαζόμεθα. Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν λύσσα τῶν σαπροφύτων νὰ μᾶς ξεῤῤιζώσουν τὶς μνῆμες καὶ τὴν αἴσθησιν τοῦ χρέους βιαιότατα καὶ ταχύτατα, γιὰ νὰ τὴν στρέψουν κάπου ἀλλοῦ καί, καταληκτικῶς, νὰ τὴν χειραγωγήσουν πρὸς ὄφελός τους.
Κάτι μοῦ λέει ὅμως πὼς ἐδῶ ἀκριβῶς κρύβεται τὸ «σημεῖον-κλειδί», ποὺ κάνει ἕναν λαὸ νὰ ἀναστηθῇ ἢ νὰ χαθῇ ὁριστικῶς.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς δὲν θὰ χαθοῦμε, μαντέψτε τὶ ἀπομένει…

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὸ …«κερασάκι» τῆς ἱστορίας εἶναι αὐτό:

πηγὴ

Ὄχι… ὄχι… δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν δημοσιογράφο…
…ἔχει ὅμως νὰ κάνῃ μὲ τὴν διαφήμισιν τῆς …τραπέζης ἐπάνω ἀπὸ τὸ θέμα γιὰ τὸν δημοσιογράφο…

Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἐμπλέκεται καὶ μία τράπεζα σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός, καλὸ εἶναι νὰ προβληματισθοῦμε γιὰ ὅσα δὲν ὁμολογῶνται.
Μήπως κάποιοι λοιπόν προσπαθοῦν νά ἐκμεταλλευθοῦν τήν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου γιά ἄλλους σκοπούς; Κι ἐάν ναί, ποιούς; Καί πόσο σχετικοί εἶναι αὐτοί οἱ σκοποί μέ τήν καλλιέργεια καί τήν ἀνάδειξιν ἑνός χρησίμου (γιὰ αὐτούς) ἐθνικισμοῦ, πού θά …καταπιῆ καί θά ἀποκρύψη τόν ἔμφυτο πατριωτισμό τῶν λαῶν, γιά νά τούς χειραγωγήσῃ ἐκ νέου καί ὑπό νέα …«ἰδεολογήματα»; 

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ ἐμᾶς εἶναι ἠ Αὐτονομία τῶν συμπατριωτῶν μας, ἡ διασφάλισις τῆς Ἐλευθερίας τους καὶ ἡ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀξιοπρεπείας τους. Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ὑπερβολικά, εἶναι χρήσιμα μόνον γιὰ νὰ μᾶς καθυποτάξουν ὑπὸ νέες μορφὲς ἐξουσίας, ποὺ θὰ ἀλλάζουν ὀνόματα, ἀλλὰ θὰ παραμένουν, διαχρονικῶς, ἴδιες κι ἀπαράλακτες;

Δὲν ξέρω… ἐρωτῶ… Τὰ μάτια μας λοιπὸν …1014!!!

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *