Δέν θά εἶναι ποινικό ἀδίκημα ἡ χρῆσις βομβῶν «Μολότωφ»;

Καί γιατί σκᾶμε;

πηγὴ

Πολλὲς φορὲς ἔχω γελάση μὲ τὰ νομομαγειρεύματα τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων μὰ μὲ αὐτό, τὸ τελευταῖο, δὲν μπορῶ νὰ σταματήσω.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τὰ σούργελα εἶναι νὰ ἀδειοδοτήσουν τὸν ὁποιονδήποτε, ἀκόμη καὶ τὸν πλέον εἰρηνόφιλο καὶ φιλήσυχο πολίτη, νὰ καταπιασθῇ μὲ τὴν παρασκευὴ βομβῶν «Μολότωφ» καὶ νὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ κατὰ τὸ δοκοῦν. Συνεπῶς ἅπαντες πλέον, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν κατηγορίες γιὰ πλημμέλημα, ἐὰν κι ὅποτε θὰ τὸ ἀποφασίσουν, μετουσιώνονται σὲ ἐν δυνάμει κινουμένη …βόμβα.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι μόνον γελοῖον ἀλλὰ σαφῶς αὐτοκτονικό, ἰδίως γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν τὸ σχετικὸ νομομαγείρευμα.

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα.
Τί μισητότερον σήμερα στήν χώρα ἐάν ὄχι τά τΣΥΡΙΖΑόπανα;
Τώρα θὰ ἀκούσουμε τὰ …«χαμπέρια» τους καὶ θὰ διασκεδάσουμε.

Φιλονόη

Σημείωσις

Νομίζουν, λανθασμένως, ἀγαπητοὶ φίλοι πὼς μόνον τὰ δικά τους πιντιὰ θὰ κρατοῦν φονικὰ ἐργαλεία. Νομίζουν, λανθασμένως, πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ ντροπολογίες θὰ ἐξυπηρετήσουν μόνον τοὺς στρατοὺς τῶν τοκογλύφων. Νομίζου, πάντα λανθασμένως, πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ σήμερα ἀπολαμβάνουν θὰ τὰ ἔχουν αἰωνίως.
Οὐδεὶς μωρότερος τοῦ καλαμοκαβαλημένου φίλοι μου. Οὐδείς…

Υ.Γ. Ἐκεῖνο τὸ τῆς λαϊκῆς σοφίας ἀπόφθεγμα τοῦ νὰ μὴν σκάβῃς τὸν λάκκο τοῦ ἄλλου, οὐδεὶς ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων τὸ ἤκουσε. Ἂς πρόσεχαν. 

 

 

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply