Σῆμα Κινδύνου ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Θρᾴκη

Σηκώνει κεφάλι ἡ Χανοῦμ τῆς Θρᾴκης.

Το ΚΙΕΦ είναι τουρκικό κόμμα, αλλά είναι ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους, απλά έχει ιδρυθεί από Τούρκους», δήλωσε στο OPEN η πρόεδρος του μειονοτικού κόμματος που συγκέντρωσε στις ευρωεκλογές ποσοστό άνω του 40% σε Ξάνθη και Ροδόπη.

Ταυτόχρονα η πρόεδρος του ΚΙΕΦ, Τσιγδέμ Ασάφογλου υπεστήριξε πως η ίδια νοιώθει Τουρκάλα, ενώ σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τα όσα έχει πει ότι η πατρίδα της είναι η Ελλάδα, ανέφερε ότι η «μητέρα πατρίδα της» είναι η Τουρκία και όπως εξηγεί εντός της Ελλάδας ανήκει σε μια μειονότητα η οποία είναι και εθνική (τουρκική) και «θρησκευτική».

Δυτικὴ Θράκη: Ἕνας σύγχρονος «δούρειος ἵππος» μὲ τὶς «εὐλογίες» Γαβρόγλου. Ὁ σκοτεινὸς ῥόλος τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου καὶ ἡ ξεκάθαρος πλέον Τουρκικὴ ἀπειλή!

Ἁπλᾶ πράγματα. Ὅταν συνεφωνήθη ἡ ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν τὸ 1923 μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922, ἑξαιρέθησαν οἱ Ἕλληνες τῆς περιοχῆς τῆς Κωνσταντινουπόολεως, τῆς Ἴμβρου, τῆς Τενέδου καθὼς καὶ οἱ Τοῦρκοι, ἐπαναλαμβάνω οἱ Τοῦρκοι τῆς δυτικῆς Θράκης.

Εἶναι γνωστὸ πὼς ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία ἔφυγαν περίπου ἐνάμιση ἑκατομμύριο Ἕλληνες ἀλλὰ εἶναι λιγότερο γνωστὸ πὼς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἔφυγαν περίπου μισὸ ἑκατομμύριο Τοῦρκοι.
Γιὰ λεπτομέρειες δεῖτε τὸ ἄρθρο τῆς Wikipedia μὲ τίτλο: «Ἑλληνοτουρκικὴ ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν τοῦ 1923.»

Μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος τὸ 1821 καὶ μετέπειτα ἕως τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους πολλοὶ Τοῦρκοι παρέμειναν στὸ Ἑλληνικὸ κράτος καὶ ὡς ἕνα βαθμὸ ζοῦσαν ἁρμονικὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες.
Δὲν ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ Τούρκων καὶ μουσουλμάνων ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος.
Σχεδὸν ὅλοι οἱ πρόγονοι τῶν μουσουλμάνων ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος στὴν δυτικὴ Θράκη τούρκεψαν γιὰ τὴν βγάλουν καθαρὴ ἐπὶ τουρκοκρατίας.

Οἱ ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος ἀπογονοί τους, ἐξακολουθοῦν νὰ νοιώθουν Τοῦρκοι καὶ νὰ τὸ δηλώνουν ἀπροκάλυπτα μὲ ὑπερηφάνια.

Ἡ Ἑλλὰς ἔκανε δύο μεγάλα λάθη. Ὅταν ἐξελίσσετο τὸ προγκρὸμ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων στὴν Κωνσταντινούπολη (Σεπτεμβριανὰ 1955) ἡ Ἑλλὰς ὤφειλε καὶ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ διώξῃ τοὺς Τούρκους τῆς Θρᾴκης. Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε.
Ὅσοι Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπέζησαν τῶν Σεπτεμβριανῶν ἐξεδιώχθησαν τὸ 1974 μὲ τὴν τραγῳδία τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο λάθος ἦταν πὼς ἡ Ἑλλὰς ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ διώξῃ τοὺς Τούρκους τῆς Θρᾴκης ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε ξανά.

Ἐγκλήματα τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ τὸ 1954 καὶ τὸ 1974.

Σήμερα οἱ Τοῦρκοι τῆς δυτικῆς Θρᾴκης μὲ τὴν πρώτη ἀφορμὴ θὰ ἐπαναστατήσουν καὶ ἡ Τουρκία θὰ εὕρη εὐκαιρία νὰ εἰσβάλῃ καὶ νὰ προσαρτήσῃ τὴν δυτικὴ Θράκη χωρὶς βαρειὲς διεθνεῖς συνέπειες. Ὅπως μὲ τὴν Κύπρο τὸ 1974.

Κι ὅσο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς 7ης Ἰουνίου, ὡς ἡμέρα ἐκλογῶν, ὄλα δείχνουν πὼς πρόκειται γιὰ ἀπόφαση ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ὁ τσίπρας ἰσχυρίσθη πὼς δὲν ἤθελε νὰ διαταραχθῇ ἡ διαδικασία τῶν σχολικῶν ἐξετάσεων.
Παραμύθια. Πότε ὅμως ὁ Σύριζα ἐνδιεφέρθη πραγματικά γιά τήν μαθητιῶσα νεολαία τῆς πατρίδος μας;

Ἡ πραγματικὴ αἰτία (ἢ τέλος πάντων ἡ μία, γιατί ὑπάρχει κι ἄλλη…) τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Μαξίμου γιὰ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, τὴν 7η Ἰουνίου εἶναι, πὼς ὁ Σύριζα θέλει πρὶν νὰ διαλυθῇ ἡ παροῦσα βουλή, νὰ προλάβῃ νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας τῆς δικαιοσύνης καὶ νὰ τοποθετήσῃ δικαστὲς τῆς ἀπολύτου ἐπιλογῆς του, δεσμεύοντας ἔτσι τὴν ἑπομένη κυβέρνηση.

πηγὴ

Ἀφοῦ τυπικὰ ἡ θητεία τῆς σημερινῆς ἡγεσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων δικαστικῶν μελῶν (ἀνωτάτων δικαστηρίων), ὁλοκληρώνεται στὶς 30 Ἰουνίου 2019, εἶναι ἀναμενόμενον νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦν οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι!

Καὶ ἐὰν ἐπίσης λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας κι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ὁ Νῖκος Ῥούσσης, ποὺ βάσει τῶν ἐρευνῶν του μᾶς ἀπεκάλυψε πὼς ἡ Ἐπιτροπὴ Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, στὴν προσεχή της συνεδρίαση (4-6 Ἰουνίου 2019), θὰ βγάλη ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία θὰ ζητᾶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀναγνωρίζοντας ὡς «τουρκικὴ» τὴν Μουσουλμανικὴ Ἕνωση Ξάνθης, μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ἴσως πὼς εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα…

Θρᾳκική ἤ τουρκική μειονότης;

Ποῦ νά τρέχουμε ὅμως τώρα νά ψηφίζουμε μωρέ; Πολλὰ χιλιόμετρα… ἂς ψηφίσῃ ἡ μειονότης…
Εὐρέθη καὶ μὲ τὰ μεμέτια ὁ Τσίπρας, ἐδῶ στὴν Ἀθῆνα, πρὸ δέκα ἡμερῶν, γιὰ νὰ μιλήσουν καὶ νὰ συμφωνήσουν σχετικῶς…
(Συμπεφωνημένα ἦσαν ἔτσι κι ἄλλοιῶς..!!!)
…γιὰ νὰ τελειώσῃ καὶ μὲ τὴν Θρᾴκη καὶ νὰ κλείσουν μερικὲς ἀκόμη ἐκκρεμότητες.
Τὰ λεει καὶ ἡ Τσιγδὲμ Τσιμπούκογλου μέσα σὲ ἕνα τρίλεπτο, ὄμορφα κι ὡραία…

Εἴπαμε…

Μπῆκαν στὴν πόλη οἱ ὀχτροί…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply