Θά ἀνακοπῆ ἡ ὁμοφυλοποίησις τῶν κοινωνιῶν μας;

Ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, πληρώνουμε κάθε παρανοϊκότητα, διότι τὰ κουδουνισμένα τοῦ κόσμου μας ἔχουν ἀποφασίση νὰ ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα κάθε ἀνοησία τῆς …πολιτικῆς ὀρθότητος. Κι ἔτσι προχθὲς τὸ βράδυ εἴχαμε κι αὐτὰ τὰ εὐτράπελα…

Διότι, ὡς γνωστόν, δουλειὰ δὲν ἔχει ὁ διάολος, τὶς διαβάσεις χρωματίζει.
(Τὸ ὅτι λίγα μέτρα παρακάτω μερικὲς δεκάδες ἀστέγων δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸ κ@λοκράτος τους εἶναι δευτερεῦον…!!!)

Τὴν ἰδίαν ὥραν ὅμως ὁ Τραμπάκουλας, ποὺ πρῶτος ὅλων ἀνεγνώρισε τὴν Ἰερουσαλήμ, ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, ἀρνεῖται νὰ ἀδειοδοτήσῃ τὰ δικά του σούργελα…

Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ ἀπόλυτον ἐργαλεῖον τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ὁ Τραμπάκουλας, νὰ ἀρνεῖται ἕνα …«κεκτημένο δικαίωμα» τοῦ σαπροφυτισμοῦ.
Γιατί τό ἔκανε;

Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματά μας… Ἕνα ὄμως εἶναι βέβαιον μόνον: τὰ πιντιὰ ποὺ σπεύδουν νὰ διατυμπανίσουν προθύμως τὸ προσκύνημά τους, ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ, ἔρχονται εἰς …δύσκολον θέσιν, μετὰ ἀπὸ αὐτό. Ἰδιαιτέρως δύσκολον θέσιν.
Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀντιταχθοῦν στὸν (φερόμενο ὡς) «πλανητάρχη», ποὺ ἐπὶ πλέον, ὡς κάθε ἄλλος «πλανητάρχης» τοῦ κόσμου μας, οὐδέποτε θὰ τολμοῦσε κάτι ἀνάλογον δίχως σχετικὲς ἀδειοδοτήσεις καὶ ἐντολές.
Πρός τί ὅμως αὐτές οἱ ἐντολές τώρα; Καί, μάλιστα, πού ἀκόμη καί μέσα στά νηπιαγωγεία τῶν ΗΠΑ διδάσκονται οἱ νέες …«τάσεις»; Γιατί τώρα; Τί συμβαίνει;

Κατὰ πῶς δείχνουν τὰ πράγματα τὸν πηγαίνουν τὸν τραμπάκουλα γιὰ …στεγνὸ καθάρισμα, ποὺ ὅμως κι αὐτὸ κάτι θὰ ἐξυπηρετήση. Ἐμεῖς ὅμως πλέον σαφῶς διακρίνουμε πὼς κάτι τρέχει… Κάτι μᾶς στήνουν… Κάτι προσπαθοῦν νὰ μᾶς ποῦν…
Ἀλλά τί; Κι ὁπωσδήποτε αὐτὸ τὸ κάτι δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάποιαν ἀνακοπὴ τῆς ὁμοφυλοποιήσεως τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ πολὺ πιθανὸν μὲ τὴν πυροδότησιν νέου εἴδους συγκρούσεων.
Ὀψόμεθα λοιπόν…

Φιλονόη.

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply