Γιὰ νὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα πρέπει κάποιος νὰ τὰ …δῇ!!!

Τὸ ἀφήνω λίγο ἐδῶ αὐτό…

…γιὰ νὰ θυμήσω ὅτι μετὰ ἀπὸ 9 χρόνια κρίσεως, 300 τωρινοὶ βουλευτὲς καὶ συνολικὰ 3 (ἢ 4;) κυβερνήσεις «μνημονίου», ἀριστερές, κεντροδεξιὲς καὶ κεντρῶες (του ΓΑΠ ἐννοῶ) δὲν ἔχουν βγάλη κουβέντα γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἐπενδύονται χρήματα στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἀνοίξουν μικρὲς ἢ μεγάλες δουλειές, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ κάποιος (ἐσὺ ποὺ ἔχεις λίγα εὐρῶ στὴν ἄκρη ἢ θὰ πάρης δάνειο) θὰ ἀνοίξης μία ἐπιχείρηση γιὰ νὰ προκόψῃς, νὰ βγάλῃς κέρδος, καὶ νὰ δώσῃς καὶ δουλειὰ σὲ ἄλλους 2, 5, 50, 200 ἐργαζομένους. Ἡ κουβέντα εἶναι μόνο γιὰ τὸ ὕψος τῶν συντάξεων, τῶν μισθῶν, τῶν ἐπιδομάτων. Ὄχι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ εὑρεθοῦν τὰ λεφτὰ αὐτά, ἐφ’ ὅσον πλέον χρεωκοπήσαμε καὶ δὲν μποροῦμε νὰ δανεισθοῦμε.

Οἱ κουβέντες αὐτὲς ἔγιναν στὶς ἄλλες χῶρες ἀπὸ σοβαροὺς πολιτικούς. Ὅπως στὴν Κύπρο. Καὶ γίνονται σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ πρώην Ἀνατολικοῦ μπλόκ. Καὶ τώρα Τσεχία, Οὐγγαρία, Ῥουμανία, Βουλγαρία, Ἐσθονία ἀποκτοῦν δουλειές, ἐπενδύσεις, ἐπιχειρήσεις, πλοῦτο. Σὲ λίγο ἀπὸ κοντὰ ἡ Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια. Ἤδη κυττᾶμε τὴν πλάτη τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία μαζὺ μὲ οἰκονομικὴ δύναμη ἀποκτᾶ καὶ πολλαπλασία στρατιωτική. Ὅλες αὐτὲς οἱ χῶρες εἶναι ἀνταγωνιστές μας, καὶ κάποιες ὄχι μόνο στὴν οἰκονομία.

Ὅταν λοιπὸν τὸ μαγαζάκι στὴν φωτογραφία στοὺς Ἀμπελόκηπους σταματήσῃ νὰ ἔχῃ λόγο ὑπάρξεως, ὅταν οἱ ΒορειοΕλλαδῖτες δὲν θὰ χρειάζεται νὰ πηγαίνουν στὴν Βουλγαρία γιὰ ψώνια καὶ βενζίνη, τότε θὰ ἀρχίσουμε ἴσως νὰ λύνουμε τὸ πρόβλημα.

Γιὰ νὰ τὸ λύσουμε πρέπει ὅμως νὰ τό.καταλάβουμε.

Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε πρέπει κάποιοι ἀπὸ τοὺς 300 νὰ τὸ ἀναφέρουν.

Καλὴ νύκτα.

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

ΥΓ. Ἐκεῖνο τὸ Ποτάμι μὲ τὰ μέλη ἀπὸ τὴν «Δράση», ποὺ μπῆκαν στὴν Βουλὴ μὲ 6%, θυμάστε νὰ εἶχαν πῆ κάτι; Ἔτσι γιὰ τὸ γ@μῶτο.

(Visited 183 times, 1 visits today)
Leave a Reply