Ὥρα νὰ φορολογηθοῦν καὶ οἱ Μ.Κ.Ο….!!!

Ὄχι ὅμως ὅλες… Μὴ σκιάζεσθε… Μόνον οἱ …ἀγνώστου ταὐτότητος. Κοινῶς μόνον οἱ μὴ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὸ κράτος τῶν τοκογλύφων.

Φαντάζεσθε τά ἱδρύματα τοῦ ὑπέρ-φοροφυγᾶ πSoros νά ἐλεγχθοῦν; Καί μετά πῶς θά ψωμίζονται τά ῥετάλια τοῦ πολιτικοκομματικοῦ μηχανισμοῦ;
Ναί, νὰ μὴν φᾶμε γιατὶ ὁ πSoros θὰ μᾶς στείλη γλαρόσουπα.

Ἀρχεῖον Μ.Κ.Ο. ἑτοιμάζουν γιὰ νὰ καθαρίσῃ τὸ τοπίο καὶ νὰ πετάξουν ἀπὸ τὴν ἀγορὰ τοὺς περιττοὺς καὶ μὴ δικούς τους. Τόσο ἁπλᾶ.

Φιλονόη

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply