Γενιτσαρικὸ καὶ κομμουνιστικὸ κτῆνος

Τὸ κομμουνιστικό, γενιτσαρικὸ κτῆνος!!!

Ἡ συλλογική, οἰκογενειακὴ εὐθύνη δὲν ἦταν μόνον ἀρχὴ τοῦ Γερμανικοῦ κτήνους ἀλλὰ καὶ τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ/ΟΠΛΑ.

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΕΛΑΣ μὲ ἀνακοίνωσή της στὴν Ἀθήνα στὶς 7 Δεκεμβρίου τοῦ 1943, σχετικὰ μὲ τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας ἔγραφε:

«Θὰ συλληφθοῦν οἱ οἰκογένειες τῶν ἐμπνευστῶν ὀργανωτῶν καὶ ἐκτελεστῶν καὶ θὰ δημευθοῦν οἱ περιουσίες τους, στὶς περιοχὲς τῆς Ἐλευθέρας Ἑλλάδος».

«Κείμενα Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως», Ἔκδοσις Ἱστορικοῦ Τμήματος τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ, «Σύγχρονη Ἐποχή», Ἀθῆναι 1981, 1ος, τόμος, σέλ.282.

Σωτήρης Ῥιζόγιαννης

Σημείωσις

ΚΚΕδες Ἀφοῦ σᾶς ξεφεύγουν ἀλήθειες ἀπὸ τὰ ὑπόγεια τοῦ Περισσοῦ, μήπως πρέπει σήμερα ν σᾶς «ξεφύγῃ» καὶ μιὰ συγγνώμη γιά τά χιλιάδες ἀθώα θύματά σας, ἤ τοὐλάχιστον γιὰ τὰ ἔμβρυα καί τά παιδιά;;;

(Visited 303 times, 1 visits today)
Leave a Reply