Γιατί δέν …«ἀναγνωρίζονται» τά παγκοσμίως διεσκορπισμένα μινωϊκά ἀποτυπώματα;

Γιατί στήν Ἡλιακή Κρήτη, ἀλλὰ κι ἀλλοῦ, ὁ Ταῦρος ἐταὐτίσθη μέ τόν Ἥλιο;
Τί συνέδεε ἰσχυρῶς τόν Ἥλιο καί τόν Ταῦρο;

Ὁ Ταῦρος τοῦ Ἡλίου

Ἥλιος.
Ἀτέλειωτος γονιμοποιὸς ἐνέργεια, ζῳοδότης. Δίδει ζωὴ στὴν γῆ ἢ ἀλλιῶς τὴν γονιμοποιεῖ. Στὸ μυαλὸ τῶν Μινωιτῶν αὐτό, ἐταὐτίσθη στὴν ἀνάλογο ἰδιότητα τοῦ ταύρου, ποὺ φαίνεται κι αὐτὸς νὰ παράγῃ μίαν ἀποδεδειγμένα ἀτέλειωτο γονιμοποιὸ ἐνέργεια.

Οἱ Μινωΐτες στὴν Σαρδηνία καὶ πολὺ ἀκόμη παραπέρα

Ἡ διπλὴ σπείρα, τὸ σύμβολο τοῦ ἀπείρου καὶ τῆς αἰωνιότητος, χαραγμένο (1) μέσα στὸν τάφο τῶν «σπειρῶν» ὅπως ὀνομάσθη! Παραδίπλα ὁ τάφος τῆς «σκακιέρας». Αἰνιγματικοὶ χαρεκτηρίσθησαν οἱ τάφοι ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς «ἐπιστήμονες» καὶ μεταφέρω:

……….Χρονολογούμενος στὴν περίοδο Οzieri (3000 – 1500 π.Χ.) ὁ λαξευτὸς θαλαμοειδὴς Τάφος τῆς Σκακιέρας φέρει περίτεχνες ζωγραφιστὲς καὶ ἀνάγλυφες διακοσμήσεις στὴν ὀροφὴ καὶ τὰ τοιχώματά του. Ὅσο γιὰ τὸν Τάφο τῶν Σπειρῶν, χαρακτηρίζεται γιὰ τὶς ἀνάγλυφες ταυροκεφαλὲς μὲ τὰ μακρυὰ κέρατα ποὺ περιλαμβάνονται στὴν διακόσμησή του. Ἂν καὶ σημαντικὰ ὅμως, ἐλάχιστα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὰ δύο μνημεῖα καθὼς οἱ ἰταλικὲς ἀρχὲς ἐφρόντισαν νὰ σφραγίζουν τὸ πρῶτο καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ δεύτερο…….

Γιατί ἄραγε; Τὸ αἴνιγμα εἶναι βέβαια μόνο στὰ κεφάλια τῶν ἀνθελλήνων ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος κυριαρχοῦν στὸν πλανήτη. Στὸν ταῦρο παιχνίδι τῆς Μινωικῆς ἐποχῆς (2), τὸ ἴδιο σύμβολο, ὅπως καὶ στὸ μάγουλο τοῦ ἱερέως τοῦ Ἡλίου (3) ἀπὸ τὸν δίσκο τῆς Φαιστοῦ.

Ὁ ταῦρος βέβαια ἦταν ΗΛΙΟΣ (4) Γιατί;
Σὲ ἄλλο παιχνίδι εἶναι ζωγραφισμένος μὲ 11 μπίλιες περιφερειακὰ (5)! Τὶς ἴδιες 11 ποὺ ὑπάρχουν στὸν Ἥλιο ἐπάνω στὸ νόμισμα τῶν Πιέρων τοῦ Παγγαίου ποὺ ἐκόπη στὴν Ἀμφίπολη (480 π. Χ.), τότε Ἐννέα Ὁδοί.

Τὸ πόδι τοῦ ταύρου

Γιατί οἱ γυναῖκες τῶν Ἠλείων, ὅταν ψάλλουν ὕμνους στόν Διόνυσον Ζαγρέαν, τὸν παρακαλοῦν νὰ ἔλθῃ σὲ αὐτὲς μὲ πόδι ταύρου;

«Ἔλα ἥρωα Διόνυσε, στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἠλείων μαζὺ μὲ τὶς Χάριτες στὸν ναὸ μὲ τὸ ταυρίσιο πόδι σου».

Εὐχαριστῶ τὴν φίλη μου Ὑφάντρα Μέλισσα, γιὰ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Πλουτάρχου ποὺ τὸ εὑρίσκω καταπληκτικό.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 1,020 times, 1 visits today)
Leave a Reply