Ζοῦσε (καὶ) μὲ τὶς δικές του ἀγωνίες ὁ Μεταξᾶς

Ὁ Μεταξᾶς ἔχει πλέον ἀπενοχοποιήθῆ πλήρως ἀπὸ τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα.
Σχεδὸν ὅλοι συμφωνοῦν γιὰ τὴν συμβολή του στὸ ΟΧΙ.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς καταγραφές του στὸ ἡμερολόγιο, εἶναι πὼς ἦταν ἕνας σχεδὸν μικροαστὸς μὲ τὶς οἰκονομικές του ἀγωνίες καὶ τὶς οἰκογενειακές του τραγῳδίες (εἶχε ἀδελφὸ ἄῤῥωστο καὶ ἀδελφὴ μὲ ἀπαιτήσεις γιὰ προῖκες κλπ).

Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή, ποὺ διεχειρίζετο, ἤδη ἀπὸ τὸ 1912, ὁπλικὰ συστήματα καὶ τὶς μεγάλες προμήθειες καὶ ἔργα (γραμμὴ Μεταξᾶ) ἀπὸ τὸ 1936 ζοῦσε τὶς ἀγωνίες ἑνὸς συνηθισμένου μικροαστοῦ.

Βέβαια αὐτὸ συνέβη καὶ ἀργότερα μὲ ἄλλους διαχειριστὲς δισεκατομμυρίων, ἀλλὰ ἡ δική τους ἱστορία δὲν ἔχει ἀκόμη ἀπενοχοποιηθῆ.

Ἐν καιρῷ.

«Ἕνας»

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply