Δὲν ἐξελέγης κύριε μητσοτάκη ἐπεὶ δὴ ἔπεισες…

Πληροφοροῦμαι ἀπὸ τὸ «πρῶτο θέμα» , ὅτι στὴ προχθεσινὴ μάζωξη τῶν βουλευτῶν τῆς ΝΔ στὸ Καβούρι, ὅτι ἀφοῦ ἀπετύπωσαν ὅτι ἡ κοινωνία δὲν ἔχει κάποιο πρόβλημα μὲ τὸ «μεταναστευτικὸ» καὶ τὸ θέμα θὰ λυθῆ μὲ τὶς 20.000 ἐπαναπροωθήσεις κατ’ ἔτος ποὺ «ἐξησφάλισαν» νομοθετικά, μετὰ πῆγαν γιὰ καβούρια καὶ ἀλλὰ θαλασσινά.

Ἡ μεγαλυτέρα ἁμαρτία στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ ζωὴ εἶναι ἡ οἴησις.
Τὸ νὰ πιστεύῃ δηλαδὴ ὁ πρωθυπουργὸς ὅτι ἐξελέγη «ἐπειδὴ ἔπεισε»….

Κύριε Μητσοτακη δὲν ἐξελέγης ἐπειδὴ ἔπεισες.
Ἐξελέγης γιατί «πρῶτα πρέπει νὰ φύγῃ ὁ σύριζας καὶ μετὰ βλέπουμε»…
Αὐτὸ ἀκριβῶς δηλαδή…

Τώρα πολλοὶ εὑρίσκονται στὸ «μετὰ βλέπουμε».

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply