Κι ἔτσι ξαφνικά…

Κι ἔτσι ξαφνικά...Κι ἔτσι ξαφνικά…
…ἡ ἀγάπη κάνει τὴν ζωὴ νὰ ἐπεκτείνεται πέρα καὶ ἀπὸ τὴν πιὸ κοφτερὴ ἄκρη τοῦ ἀπείρου…

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply