Εἶναι δύσκολο νὰ σιωποῦμε…

Ὅταν ἡ ἀλήθεια φωνάζῃ.
Εἶναι δύσκολο γιὰ πολὺν καιρὸ νὰ κερδίζῃ τὸ ψέμμα…
Εἶναι δύσκολο νὰ συμβιβαζόμεθα μὲ τὸ λιγότερο, ὅταν τὸ πολύ, τὸ μεγάλο δὲν τὸ γνωρίσαμε ἀκόμη.
Εἶναι δύσκολο νὰ κατεβάσουμε τὰ ὅρια… Τὰ ὅρια πρέπει νὰ πηγαίνουν πίσω ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα… Κι ὅλο νὰ μεγαλώνουν…

Εἶναι δύσκολο, τώρα πιά, νὰ μὴν νικήσουμε κάθε ἐχθρό.
Δὲν εἶναι μία σκέψις φευγαλέα ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ Ἀνάγκη ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ.

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply