Πίσω ἀπὸ μίαν …στιγμή!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!!!!
(φωτογραφία τοῦ φίλου μου Θάνου Στοῦπα) Πίσω ἀπὸ μίαν ...στιγμή!!!

 

Ποτὲ δὲν ξέρουμε τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ μίαν στιγμή, μίαν εἰκόνα, μέσα σὲ μίαν ψυχή…
Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ σεβόμαστε τὶς στιγμὲς καὶ τὶς ζωὲς τῶν Ἀνθρώπων…
Ὅλων τῶν Ἀνθρώπων…!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply