Περιττῶν διαδικασιῶν ἀπέχεσθαι…

Ἀπὸ τὶς ἄσκοπες συγκρούσεις…
Ἀπὸ τὶς ἄσκοπες ὑστερίες…
Ἀπὸ τὶς ἄσκοπες διενέξεις…

Ἀλλὰ ἂς παραμείνουμε ἑστιασμένοι στὸ νὰ κρατήσουμε τὶς ζωές μας καθαρές, ἀμόλυντες καὶ διάφανες, ἀκόμη κι ἐὰν ἀπαιτηθῇ νὰ προβοῦμε σὲ …συγκρούσεις, ὑστερίες καὶ διενέξεις.

Ἡ ἀνάγκη διατηρήσεως τῶν ὁρίων, τῶν ἀρχῶν μας καὶ τῶν βαθμῶν ἐλευθερίας μας, γιὰ τὴν ὥρα, ἀπαιτεῖ ἐγρήγορσιν, ἀμυντικὲς τακτικὲς, σὲ κάποιες περιπτώσεις καί, σαφῶς, πάντα γιὰ τὴν ὥρα, πλήρη ἑτοιμότητα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς καὶ θὰ συγκρουσθοῦμε καὶ θὰ πολεμήσουμε καὶ θὰ πονέσουμε, μὲ γνώμονα πάντα τὴν διατήρησιν τῶν θέσεών μας, ἀλλὰ καλὸ θὰ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή.

Ἀπαιτεῖται λοιπὸν νὰ ξεκινήσουμε ὅλοι μας, ὁ καθεὶς ἀπὸ τὶς δικές του θέσεις, ἕναν ἀτελείωτο ἀγῶνα, ἀρχικῶς, ἐπανακτήσεως τῶν κεκτημένων ποὺ μᾶς στεροῦν καὶ μὰς κλέβουν καθημερινῶς, ἀλλὰ ποὺ στὴν πραγματικότητα μᾶς ἐμποδίζουν νὰ δοῦμε συνολικῶς τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ποὺ  χρειαζόμεθα.
Ἀπαιτεῖται νὰ διεκδικήσουμε τὰ ἁπλᾶ γιὰ ἀρχή, μὰ διαρκῶς νὰ ἔχουμε στὸν νοῦ μας τὰ μεγάλα, ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἀντιληφθοῦμε…
Ὄχι αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε ὡς δεδομένα γιὰ δεκαετίες, ἀλλὰ αὐτῶνποὺ οὔτε γνωρίσαμε μά, κυρίως, οὔτε τολμήσαμε νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ διανοηθοῦμε.

Ἡ Ἐλλάς, ποὺ ξέραμε, δὲν ὑπάρχει κι αὐτὴ ἡ Ἑλλὰς ποὺ χρειαζόμεθα δὲν ἔχει, γιὰ τὴν ὥρα, καταγραφεῖ ἐπισήμως κάπου.
Χρέος μας, στόχος μας καὶ Ἀνάγκη μας ἡ δημιουργία τῶν δρόμων ἐκείνων ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *