Συμβιβασμός ἤ ἀποδοχή;

 

Συμβιβασμός ἤ ἀποδοχή;Ὅλοι μας ξυπνᾶμε μὲ ἔναν σωρὸ ἐπιθυμίες ἀλλὰ καὶ αἰτήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πιστεύει ὅτι ὁ δικός του τρόπος γιὰ νὰ γίνουν τὰ πράγματα εἶναι ὁ καλλίτερος. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κάνουν κάθε ἡμέρα τοὐλάχιστον ἕνα συμβιβασμό. Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμεθα πλήρως γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώσις ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκύπτουμε, ὑπάρχουν ἐπίσης δυνατοὶ συμβιβασμοὶ καὶ ἄλλοι ποὺ εἶναι ἀθόρυβοι. Οἱ δυνατοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδεχομ Συνέχεια

Ὑποχρέωσίς μας ἡ Ἐπιβίωσις!!!

%e1%bd%91pochr%e1%bd%b3os%e1%bd%b7s-mas-%e1%bc%a1-%e1%bc%90piv%e1%bd%b7osis

Ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ἐξ ἡμῶν.
Δίχως προσωπικὰ κριτήρια καὶ ἐμμονές!
Δίχως θυμοὺς καὶ ἀπωθημένα.
Δίχως ἐμπάθειες καὶ μικρότητες!!! Συνέχεια

Μία βαθειὰ ἀνάσα…

Καὶ συνεχίζω…
Ὅσο κι ἐὰν δυσκολεύτηκα στὸ ὁ,τιδήποτε, μία βαθειὰ ἀνάσα εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ μὲ γεμίσῃ ὀξυγόνο καὶ νὰ λειτουργήσῳ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα.
Κι ἐὰν δὲν φθάνῃ ἡ μία, ἄς πάρῳ καὶ δεύτερη… Καὶ τρίτη…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν δὲν μπορῷ νὰ ἐλέγχῳ ἐγὼ τὴν ζωή μου, δὲν ἀξίζει νὰ τὴν ζῷ αὐτὴν τὴν ζωή. Συνέχεια

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται…

Καλημέρα!!!
Καλὴ Ἑβδομάδα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται... Συνέχεια

Δὲν χάθηκε κάτι…

Καὶ δὲν  μπορεῖ νὰ χαθῇ κάτι ποὺ …δὲν εἴχαμε!!!Δὲν χάθηκε κάτι...

 

Ἐλευθερία, Ἐπιστήμη, Αὐτονομία, Ἀνεξαρτησία, Ἰσονομία, Δικαιοσύνη οὐδέποτε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, εἴχαμε.  Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, δὲν χάνουμε κάτι… Ἁπλῶς διαλύεται μία ψευδαίσθησις ποὺ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, διότι μᾶς κρατοῦσε ὁμήρους σὲ μίαν κατάστασιν ἡμί-… κάτι. Πάντως ὄχι σὲ μίαν καττάστσιν ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ μεγαλουργήσῃ.
Καὶ ἰδίως ὁ Ἕλλην ἄνθρωπος… Συνέχεια

Θὰ νικήσουμε μόνον ἐὰν τὸ πιστεύουμε

Ἕνα ἀκόμη, ἴσως τὸ σημαντικότερον ὅλων, «φαντασματάκι» ποὺ πρέπει νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα καί, καταληκτικῶς, νὰ τὸ ἀποδομήσουμε καὶ νὰ τὸ νικήσουμε εἶναι ἡ δική μας ἄρνησις νὰ ἑστιάσουμε στὸ γιατὶ πρέπει, μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ νικήσουμε κάθε ἐχθρό μας.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας δῆλα δὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἢ ἔστᾦ νὰ συμβάλουμε, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, πρὸ κειμένου ἡ Ἀνθρωπότης νὰ ἀπεγκλωβισθῇ ἀπὸ τὰ τέλματά της, εἶναι ἡ δική μας πίστις στὴν Νίκη καὶ στὸ Δίκαιον αὐτῆς. Συνέχεια