Ξεπερνώντας (μέσα μας) κάθε πιθανὸν ἀπρόοπτον

Ὁ,τιδήποτε ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνατρέψῃ τὰ ὅσα θεωροῦμε ὡς δεδομένα καὶ κατοχυρωμένα μπορεῖ νὰ συμβῇ πλέον. Κι αὐτὴ ἡ πιθανότης δὲν θὰ ὀφείλεται σὲ πολιτικὲς  καὶ οἰκονομικὲς ἀνατροπές, ὅσο σὲ ἄλλου εἴδους ἰσοῤῥοπίες, ποὺ ἔως τώρα οὐδέποτε πιστέψαμε πὼς μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν. Ὄχι ἀπαραιτήτως διότι κάποιος «κακός» ἀπεφάσισε νὰ ὁδηγήσῃ τὸν πλανήτη σὲ ἰσοπεδωτικὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ διότι ὅλα εἶναι ζωντανὰ γύρω μας καὶ ὅλα «νοοῦν» πὼς ἀπαιτεῖται ἐπανεκκίνησις γιὰ ὅσα ἀντιλαμβανόμεθα μὰ καὶ γιὰ ὅσα δὲν κατανοοῦμε ἀκόμη. Συνέχεια

Ἡ ἀγάπη πάντα μένει…

Καλημέρα!!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Συνέχεια

Ὁ (κάθε) σκοπός…

Βρὲς τὸν σκοπό σου.
Βρὲς τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον ἀναπνέεις…
Τὸν λόγο ποὺ ὑπάρχεις…
Βρές τὸν δρόμο σου… Συνέχεια

Κάνοντας τὴν διαφορὰ τοῦ κόσμου μας

 

Κάνοντας τὴν διαφορὰ τοῦ κόσμου μαςΜία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δυσκολίες μας εἶναι τὸ νὰ μάθουμε νὰ εἴμαστε οἱ καλλίτεροι φίλοι τοῦ ἑαυτοῦ μας, στοργικοί, τρυφεροί, εὐαίσθητοι, συνειδητοί. Συνέχεια

Θὰ πάθουμε πολλὰ (δυστυχῶς μας!!!) γιὰ νὰ μάθουμε…!!!

Ὅσο κι ἐὰν μὲ θλίβῃ λοιπὸν αὐτὴ ἡ διαπίστωσις… Ὅσο κι ἐὰν μὲ πονᾷ… Ὅσο κι ἐὰν μὲ τρομάζῃ…
Δυστυχῶς, ὅλο καὶ βαθύτερα, συνειδητοποιῶ πὼς αὺτὸς πλέον ὁ μονόδρομος, γιὰ ἐμᾶς, εἶναι ἀναγκαῖος μὰ καὶ ἡ μόνη μας σωτηρία.
Συνέχεια

Τὸ δύσκολο εἶναι νὰ ἀγαπᾷς…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!! Συνέχεια