Ὥρα νὰ συζητηθοῦν δημοσίως καὶ τὰ αἴτια τῆς …«γκεηαρχίας»!!!

Μὲ ἀφορμὴ τὶς εἰκόνες ποὺ προέβαλε ὁ ΣΚΑΙ γιὰ τὴν ἧττα τοῦ Τζέησον-Ἀντιγόνη στὸ Εἰρηνοδικεῖο Ἁμαρουσίου (ἀπεῤῥίφθη αἴτησις γιὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ βιολογικοῦ φύλου ἀπὸ τὴν ληξιαρχικὴ πράξη καὶ τὴν νομικὴ ἀναγνώριση τῶν ἀφύλων ὡς τὸ τρίτο φύλο), θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον, ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι κύκλοι ποὺ ξεκίνησαν τὸ trend #metoo, (ὅπου γυναῖκες ἐξομολογοῦνται περιπτώσεις σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως στὸν χῶρο τοῦ θεάματος), νὰ ξεκινήσουν μία Συνέχεια

Λογικὴ παραλόγου

Ἡ λογικὴ τοῦ παραλόγου σὲ δύο φωτογραφίες…

Συνέχεια

Δὲν χρειάζονται συλλαλητήρια ἀλλὰ …συνεννόησις!!!

Κατά πώς είπε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «δεν χρειάζονται συλλαλητήρια αλλά συνεννόηση και ομοψυχία», στο θέμα του ονόματος των Σκοπίων.
Συνέχεια

Λόγια καὶ …«μεγάλων» καὶ …«ἀνδρῶν»!!!

Μητσοτάκης:

«Ἡ μεγάλη πολιτικὴ ἀλλαγὴ ἔρχεται.
Ἡ μεγάλη πρόκλησις εἶναι νὰ πείσουμε τοὺς πολίτες νὰ μᾶς ἐμπιστευθοῦν. Ὁ στόχος νὰ ἀλλάξουμε τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐθνικὸς καὶ δὲν συμβιβαζόμαστε μὲ τὰ ψέμματα καὶ τὴν φαυλότητα τῶν σημερινῶν κυβερνώντων».

Συνέχεια

Χρειάζεται χρῆμα γιά νά ψωνίσῃς;

Σὸκ προκαλεῖ στὴν ἀγορὰ ἡ διαπίστωσις ὅτι δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀνοίγῃς τρίτη Κυριακὴ μέσα στὸν Δεκέμβριο, πλὴν τῶν παραδοσιακῶν δύο τῶν προηγουμένων ἐτῶν, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ καταστήματα ἄνοιγαν ἐπειδὴ οἱ πελάτες εἴχαν πάρῃ τὸ παραδοσιακὸ δῶτο τῶν Χριστουγέννων, προκαλώντας ἔκπληξη στὸ ὅτι γιὰ νὰ ψωνίσῃ κάποιος χρειάζεται νὰ ἔχῃ χρήματα!
Συνέχεια

Φιάσκο καὶ μὲ τὴν ὑπόθεσιν «Ζαράμπ»…

Καὶ νὰ φαντασθεῖτε ὅτι ὑπῆρχαν κάποιοι ποὺ πίστευαν ὅτι ἡ Κυβέρνησις κι ὁ Πάκης τὴν ἔχουν στημένη στὸν Ἐρντογὰν γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν οἱ Ἀμερικανοὶ μόλις φτάσῃ στὴν Ἀθῆνα, λόγῳ τῆς ὑποθέσεως ΖΑΡΑΜΠ!!!

Συνέχεια