Χαρὰ τῶν …ἀπεχόντων!!!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς αὐτὲς οἱ ἐκλογές, δημοτικές, περιφερειακὲς καὶ εὐρωβουλευτικές, ἦσαν ἡ χαρὰ τῆς γελοιότητος.
Ὅ,τι πιὸ τίποτα ἀπὸ τὸ βασίλειον τοῦ Τιποτιστᾶν μᾶς προέβαλε τὴν φάτσα του, μᾶς κουνοῦσε τὸ δάκτυλο καὶ τελικῶς, σὲ ἀρκετὲς ἐκ τῶν περιπτώσεων, σήμερα κατέχει κάποιαν ἀπὸ τὶς πλέον ἀκριβοπληρωμένες θέσεις τῆς (τάχα μου) διοικήσεως.
Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως ὅλων αὐτῶν εἶναι τὰ ὅσα διεδραματίσθησαν στὴν Ἀττικὴ καί, κυρίως, στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, ὄπου, κατὰ τὰ γνωστά, τὸν πρῶτο λόγο ἔχουν τὰ συμφέροντα τοῦ μπάρμπα τους τοῦ γιώργη πSoros.
Κοινῶς μᾶς ἔπαιξαν κατὰ πῶς βολεύοντο κάποιοι κι ἐμεῖς, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, χορέψαμε. Συνέχεια

Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Χαρτζηλικάκι 20.000 εὐρῶ στὴν Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν …«ὁρκισμένο ἐχθρό» Σαμαρᾶ!

Λίγο πρὸ τῆς ἀποχωρήσεώς τους, τὰ κουδουνισμένα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ ἀρχικουδουνισμένο, τὸ ἀντωνάκιον, ἀπεφάσισαν νὰ δοθῇ ἕνα χαρτζηλικάκι στὴν ἐγγονὴ τῶν Βενιζέλων. Ἔτσι, γιὰ νὰ πληρώνουμε ἐμεῖς ἀκόμη ΚΑΙ τὶς …πᾶνες τῶν παιδιῶν της. (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς δὲν θὰ τὶς πληρώναμε, οὔτως ἤ ἄλλως…)
Ἀλλὰ τώρα νά… Μᾶς τὸ …πετοῦν μέσα στὰ μοῦτρα, περιγελῶντας μας…
Ἔως νὰ βγῇ δῆλα δὴ ἡ …ψυχή μας, θὰ λεηλατοῦν.

Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἀλεξία ἐμφανίζεται ὡς …«εἰδικὴ σύμβουλος» τῶν …ΕΛΤΑ!!! Θέλω νὰ πιστεύω πὼς ἐπραγματοποιήθη κόποιος, ἄς ποῦμε, διαγωνισμός. Καὶ φαντάζομαι πὼς σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ τσοπάνηδες καὶ οἱ γεωργοὶ διώκονται, θὰ ἔχουν στραφῆ πολλοὶ ἄνεργοι στὴν δημιουργία ἐπιχειρήσεων συμβουλευτικοῦ χαρακτῆρος. Κι ἐφ΄  ὅσον πήξαμε στοὺς συμβούλους, ἄς πάρουν μερικοὺς καὶ τὰ ΕΛΤΑ.  Κι …ἀχρείαστοι νὰ εἶναι!!! !
Φαντάζομαι πὼς θὰ κάνη καὶ μερικές, καθ’ ὅσον τὸ κατέχει, προτάσεις-συμβουλές-παρεμβάσεις ὑπὲρ τῆς ὁμοιομορφίας τῆς στολῆς τῶν διανομέων. Δὲν γίνεται νὰ κτυπᾷ ὁ ταχυδρόμος καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίζεται, ἐκ τῆς ἐφμανίσεώς του. Σᾶς παρακαλῶ… Ὑπερεπεῖγον λέμε…
Τόσο ἀδίστακτα καθάρματα εἶναι…
Συνέχεια

«Μεζεδάκι» 320.000 εὐρώ «τσίμπησε» ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη ἀπό ἐράνους;;; Καλὰ νὰ πάθουμε!!!

Ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη ἔχει δώσῃ πολλὰ δείγματα στὸ παρελθὸν γιὰ τὸ πόσο στενοὺς δεσμοὺς διατηρεῖ μὲ τὸ κατεστημένο.
Ἀπὸ τὶς γνωστές της θέσεις γιὰ τὴν Μακεδονία, ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις γιὰ τοὺς ἀεροψεκασμούς, ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τοῦ Κούβελου μὲ τὴν ΚΟΣΚΟ, ἔως τὶς …διασώσεις μας, εἶναι δεδηλωμένη ἡ στάσις της. Κι ἀπολύτως ξεκάθαρη!!! Ὅπου χρῆμα καὶ ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη μέσα γιὰ …μεζεδάκια!!!
Ἄλλως τὲ εἶναι ἀποδεδειγμένο πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ περιουσίες ποὺ ἔχουν μαζέψῃ, δὲν εἶναι ἀπὸ κληρονομιὲς ἀλλὰ ἀπὸ …ὀρθὴ διαχείρισι. Διαχείρισι φυσικὰ ποὺ ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ κάνουμε, εἶτε διότι δὲν εἴμαστε διαπλεκόμενοι, εἶτε διότι δὲν ἔχουμε τὰ …κονέ, εἶτε ἀκόμη διότι δὲν βρεθήκαμε τὴν σωστὴ στιγμή, στὸ σωστὸ σημεῖο, μὲ τοὺς σωστοὺς ἀνθρώπους.
Ὅμως ἐπεὶ δὴ τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσῃ εἶπε καὶ ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη, ὡς γόνος τῆς αὐτῆς οἰκογενείας, νὰ «τσιμπήσῃ» ἕνα μεζεδάκι!!!
Καὶ τὶ μεζεδάκι!!! Ἀπ’ εὐθείας ἀνάθεσις λέγεται αὐτό…
Συνέχεια