Θὰ μᾶς μείνουν τὰ συσσίτια…

…ἀλλὰ καὶ οἱ καταπατημένοι (ἀρχαιολογικοὶ μὰ καὶ πάσης φύσεως) χῶροι!!!

Γράφει ἡ Κωνσταντῖνα Λαπαθιώτου

Βρῆκε λέει ὁ περιφερειάρχης Πελοπονήσου ὁ Τατούλης, 1,5 ἑκατομμύριο εὐρῶ γιὰ νὰ τὰ χαρίσῃ στὴν πλουσιοτέρα ἐκκλησία τῆς Ἀργολίδος, πρὸ κειμένου νὰ κτίσῃ ἐκεῖ ἡ ἐκκλησία, κτίριο Συσσιτίων 1.000 τμ, καὶ ἐπάνω σὲ ἀρχαιολογικὸ χῶρο παρακαλῶ!!!

Συνέχεια

Χάρτης ἀποδεικνύει ἀπάτη στὸν δρόμο καταστροφῆς τοῦ Πάρνωνος

Δεῖτε τὸν χάρτη Χ4, τῆς ἀρχικῆς μελέτης Περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων, ποὺ τὴν ἔχουν κάνει …σκόνη, μὲ παράνομες τροποποιήσεις, γιὰ νὰ βολέψουν οἱ «πολιτικοὶ ἐργολάβοι» τῆς Πελοποννήσουν τὸν ἐργολάβο τοῦ δρόμου Σπ. Σουρτζῆ….

Ὁ χάρτης τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἄξονος καὶ ὁ δρόμος Φωκιανὸς – Κυπαρίσσι, ποὺ δὲν εἶναι τμῆμα του:

Χάρτης ἀποδεικνύει ἀπάτη στὸν δρόμο καταστροφῆς τοῦ Πάρνωνος1 Συνέχεια

Ἀγῶνες δρόμου γιὰ τὰ …ἑκατομμύρια!!!

Ἀγῶνες δρόμου γιὰ τὰ ...ἑκατομμύρια!!!Πόλεμο γιὰ τοὺς πρόσφυγες ἄνοιξε ὁ σουλτᾶνος μὲ τὸν Ὀδυσσέα Βουδούρη!!!
Ὁ πρῶτος δὲν θέλει τὶς Μ.Κ.Ο. στὰ πόδια του.
Ὁ δεύτερος δηλώνει πὼς μόνον αὐτὲς μποροῦν νὰ φέρουν γρήγορα εἰς πέρας τὴν …ἀποστολή τους μὲ τους πρόσφυγες…
Συνέχεια

Ὁλοκληρώνοντας τὴν καταστροφὴ τοῦ Πάρνωνος

Κι ὄμως!!! Ἐτόλμησαν!!!
Ἔκαναν τὴν ἀνατίναξη τοῦ Φωκιανοῦ ξεγελώντας ἀρχὲς καὶ πολῖτες, ὡς πρὸς τὴν ὥρα!!!
Ἡ νέα τάξις ἔχει ἀμέτρητες ἀθλιότητες στὸ ἐνεργητικό της… Γιατί ὄχι κι ἄλλην μία;

Ξεγέλασαν τὴν ἀστυνομία καὶ τοὺς κατοίκους καὶ ἀνετίναξαν τὸν Φωκιανὸ στὶς 18:00 τὸ ἀπόγευμα, κι ὄχι στὶς 13:00, ποὺ εἶχαν προειδοποιήση.!!! 

Ὁλοκληρώνοντας τὴν καταστροφὴ τοῦ Πάρνωνος Συνέχεια

Ἡ καταστροφὴ τοῦ Πάρνωνος ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τὸ ἔγκλημα στὸ ὅρος Πάρνων καὶ τὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Πελοποννήσου!!!
Ὁ δρόμος Φωκιανὸς – Κυπαρίσσι!!!

Ἡ καταστροφὴ τοῦ Πάρνωνος ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Πελοποννήσου23 Συνέχεια

Ἡ «πράσινη» ὑπ-ἀνάπτυξις Τατούλη καταστρέφει τὸν Πάρνωνα!!!

Σακατεύουν τὸν Πάρνωνα καὶ  τὴν Ἀνατολικὴ Πελοπόννησο, γιὰ νὰ ἀνοίξῃ ὁ ὁδικὸς ἄξονας τοῦ …σουλτάνου!!!

Ἡ «πράσινη» ὑπ-ἀνάπτυξις Τατούλη καταστρέφει τὸν Πάρνωνα!!!12

Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀνατριχιαστικές!!!
Ἐγκληματοῦν κατὰ τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς μαγευτικῆς φύσεως, οἱ ἐργολάβοι ποὺ ἔβαλε ὁ Τατούλης γιὰ τὸ ἔργο «Μῦλοι-Κυβέρι-Φωκιανὸς – Κυπαρίσσι!!! Συνέχεια