Θὰ μᾶς μείνουν τὰ συσσίτια…

…ἀλλὰ καὶ οἱ καταπατημένοι (ἀρχαιολογικοὶ μὰ καὶ πάσης φύσεως) χῶροι!!!

Γράφει ἡ Κωνσταντῖνα Λαπαθιώτου

Βρῆκε λέει ὁ περιφερειάρχης Πελοπονήσου ὁ Τατούλης, 1,5 ἑκατομμύριο εὐρῶ γιὰ νὰ τὰ χαρίσῃ στὴν πλουσιοτέρα ἐκκλησία τῆς Ἀργολίδος, πρὸ κειμένου νὰ κτίσῃ ἐκεῖ ἡ ἐκκλησία, κτίριο Συσσιτίων 1.000 τμ, καὶ ἐπάνω σὲ ἀρχαιολογικὸ χῶρο παρακαλῶ!!!

πηγὴ

Σοβαρὰ τώρα;

Ἡ ἐκκλησία μὲ τὰ δεκάδες ἀκίνητα στὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου, μὲ τὸ μεγαλύτερο παγκάρι τοῦ νομοῦ, θὰ κτίση ἀκόμη ἕνα κτίριο – πολυκατοικία ὁλόκληρη- ἐπάνω σὲ ἀρχαιολογικὴ περιοχὴ (ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀποχαρακτηρίσῃ ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία), ἐπιδοτουμένη μὲ χρήματα τῶν φορολογουμένων γιὰ τὰ συσσίτια, ποὺ γίνονται μὲ ἐθελοντὲς καὶ μὲ προσφορὲς τῶν κατοίκων!!!!

Κι ἐνῶ ἡ προσφορὰ τροφίμων καὶ ἐργασίας γίνεται ἀπὸ ἐθελοντές, ἡ ἐκκλησία ἀνεκάλυψε εὐκαιρία ἐπάνω στὴν προϊστορικὴ Ναυπλία (ἀνασκαφὴ Δεϊλάκη), νὰ ῥίξῃ μπετὰ καὶ τροχόσπιτα, γιὰ νὰ στεγάσῃ προσωρινὰ τὸ παρασκευαστήριο φαγητοῦ! Ἐπάνω σὲ αὐτὰ τώρα διεκδικεῖ νὰ κτίσῃ ὁλόκληρο συνεδριακὸ κέντρο (ἢ πολυκατοικία, ἢ ξενώνα, ἢ δὲν ξέρω κι ἐγὼ τί ἄλλο στὰ 1000 μέτρα κτισμένης ἐπιφανείας) μὲ πρόσχημα τὰ συσσίτια!!!!

Ὥστε τὰ συσσίτια ἦλθαν γιά νά μείνουν γιά πάντα;
Ἢ μήπως χρησιμοποιοῦνται γιὰ μεταφορές χρημάτων ἀπὸ Δημόσιο κορβανά – φορέα σὲ τσέπες καὶ ἐπί πλέον ντουβάρια ἐκκλησιαστικῆς ἰδιοκτησίας;

Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ!!!

Ὅλο μαζὺ αὐτό, ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὸ πιάσῃς, βρωμᾶ σκανδαλάρα!!!

Τατούλης, ἕνας τελειωμένος περιφερειάρχης στὴν λήξη τῆς θητείας του, κάνει «δωράκια» ἑκατομμυρίων σὲ Νομικὸ πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου!!!

Τὴν ἴδια ὥρα Σχολεῖα καὶ Νοσοκομεῖα τῆς Περιφερείιας Πελοπονήσου ἔχουν δραματικὲς ἐλλείψεις καὶ προβλήματα…
Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν χρήματα… Γιὰ τοὺς παπάδες ὅμωε εὑρέθησαν…

Τὴν ἴδια ὥρα ὁ Ἕλληνας φορολογούμενος σφάζεται κυριολεκτικὰ γιὰ νὰ ἀποστραγγίσουν καὶ τὴν τελευταία σταγόνα αἵματος μὲ φόρους!

Πλήρης ἀδιαφάνεια δηλαδὴ στὴν κατασπατάληση τοῦ Δημοσίου χρήματος, ἀφοῦ ἡ ἐκκλησία δὲν ὑποχρεοῦται νὰ δίδῃ λογαριασμὸ σὲ ὁποιονδήποτε γιὰ τὴν χρήση τῶν χρημάτων, οὔτε Διαύγειες, οὔτε διαγωνισμοί, τίποτα!!!

Ὁ χῶρος δὲ ποὺ ἑτοιμάζουν τὸ συσσίτιο, εἶναι ἐπάνω σὲ λόφο, μὲ ἀπότομη ἀνηφόρα! Δὲν ἐξυπηρετεῖ ἔτσι κι ἀλλοιῶς, τοὺς ταλαιπωρημένους, ἢ τοὺς ἀῤῥώστους ἢ τοὺς ὑπεργήρους ἀνθρώπους…
Ἀντιθέτως… ἡ συγκεκριμένη ἐκκλησία ἔχει ἀκίνητα μέσα στὴν πόλη ποὺ ἐξυπηρετοῦν καλλίτερα…
Ἀφῆστε το… Εἶναι σκανδαλάρα σᾶς λέω!!!!

Σπάρτη, Τρίπολις, Καλαμάτα, Πύργος, Κόρινθος… Ἀκοῦτε ποῦ πηγαίνουν τά λεφτά;

 

(Visited 108 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Θὰ μᾶς μείνουν τὰ συσσίτια…

  1. Νομίζω ὅτι ἔφτασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, γιὰ νὰ καταλάβουνε ἁπαξάπαντες ὅτι

    “Τὸ Βαθὺ Κράτος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ἐκκλησία”.

  2. Ἔ, ναί, βρὲ Φιλονόη! Οἱ εὐφυεῖς, εὐσεβεῖς, εὐλαβεῖς οὐ μὴν ἀλλὰ φιλέορτοι, νηστευταὶ καὶ φιλακόλουθοι Ἑλληνοορθόδοξοι ἀριστεροχριστιανιστὲς εἶναι σαΐνια στὸ νὰ ἐντοπίζουνε τὸ βαθὺ Κράτος τῆς Τουρκίας, Σουηδίας καὶ Ἄνω-Κάτω Παταγονίας, ἀλλὰ τὴ δική τους τὴν καμπούρα ἀποφεύγουν συστηματικῶς νὰ τὴν κυττάξουνε!

Leave a Reply