Θυσιάζοντας τὴν λογικὴ στὸν βωμὸ τῆς ψηφοθηρικῆς πελατείας

«Γιὰ τοὺς δεκαπέντε (15) νεκροὺς φταῖν τὰ ἀκραία καιρικὰ φαινόμενα, ποὺ εἶναι συνέπεια τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς», ἔλεγε ἡ Καφαντάρη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἐνῶ ἡ Δούρου ξεκίνησε νὰ κάνῃ μηνύσεις κατὰ παντὸς ὑπευθύνου, ἀγνοώντας πὼς κατὰ τὸν νόμο ὑπεύθυνος εἶναι ἡ ἰδία, ὡς περιφερειάρχης Ἀττικῆς!
Συνέχεια

Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα…

Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα...Δὲν σκοπεύω νὰ ἀναρτήσω κάποιου τὴν ἀρθρογραφία….
Ἂν ὅμως πέσῃ στὴν προσοχή σας, ἄρθρο τοῦ Τάκη Μίχα γιὰ τὴν φορολογικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν Εὐρώπη…. Διαβάστε το.
Εἶναι καιρὸς σιγὰ σιγὰ νὰ ξεστραβωνόμεθα, καὶ νὰ βλέπουμε τὴν ἀλήθεια κατάματα.
Τοὐλάχιστον οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἐλευθερίας. Συνέχεια

Κομμουνιστοχώριον…

Ὅσοι ἀγανακτήσατε ἐχθὲς (ὀρθῶς) μὲ τὶς δηλώσεις Καφαντάρη…
…καὶ ψηφίζετε στὴν Β περιφέρεια Ἀθηνῶν, ἔχετε ἐπιλογές.

Κομμουνιστοχώριον...

Ψηφίστε Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη…
Δὲν θὰ σᾶς πάρη τὴν ἐπιχείρησι. Αὐτὸς ἔχει βάλει στὸ μάτι τὸ σπίτι σας. Συνέχεια

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ …κολχόζ!!!

Μαρινόπουλος κανόνι…
Συνεταιρισμοὶ χρέη καὶ μαρχάλα…
Μαγαζάκια τέλος…

Ἂς δοκιμάσουμε καὶ τὰ ...κολχόζ!!! Συνέχεια

Τὰ βολεμένα παιδιὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ!


Καὶ γενικότερα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ!

Ἐν τάξει, γνωρίζουμε τὴν λογική τους. 
Ὅλοι οἱ δικοί τους πρέπει νὰ εἶναι στὸ Δημόσιον, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἄγχος γιὰ τὸ αὔριο!
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἔχουν πεῖ εἶναι τὸ ποιὸς θὰ χρηματοδοτῇ αὐτὸ τὸ ἀδηφᾶγο Δημόσιον.
Διότι  μὲ τὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν ξεκινήσει κατὰ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, μᾶλλον θεωροῦν πὼς τὸ ὑδροκέφαλον τέρας, ποὺ ἐκτρέφεται τόσες δεκαετίες, θὰ ἔχῃ καὶ τρόπους αὐτοσυντηρήσεως. 
Συνέχεια