Μεθοδεύεται ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ ἐκποίησις τοῦ ΟΔΙΕ;

Ἀναδημοσιεύω σήμερα μίαν συνέντευξι-καταγγελία ποὺ περιγράφει τὸ ποιόν τοῦ ὑπουργείου ἀΠολιτισμοῦ καὶ τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτό. Εἶναι ἀπὸ τὶς 12 Δεκεμβρίου 2010, ἀλλὰ ἔκρινα πὼς ἔχει πάρα πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον, σὲ συνδιασμὸ φυσικὰ μὲ τὰ λοιπὰ ἔργα τοῦ Γερουλάνου.

 Ἀναμενόμενον; Δὲν τὸν ἔχω παρακολουθήσει. Μόλις τὶς τελευταῖες ὥρες ἀπεφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ μαζί του, διότι ἡ ἀδιαφορία του καὶ ἡ ὁλιγωρία του πλέον σὲ πολλὰ καὶ σοβαρὰ θέματα, ἔχει καταντήσει θρασυτάτη! 

Συνέχεια