Τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ μπαμπᾶ μου ποὺ δὲν εἶναι βουλευτής.

Σᾶς ἔχω πεῖ γιὰ τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ μπαμπᾶ μου; Ἀποκλείεται νὰ σᾶς ἔχω πεῖ. Διότι τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ μπαμπᾶ μου εἶναι μία χαμένη ὑπόθεσις. 

Πλήρωνε ὁ ἄνθρωπος ΤΕΒΕ γιὰ 17 χρόνια, ἀλλὰ δὲν δικαιοῦται συντάξεως διότι εἶχε γιὰ περισσότερον χρόνο ΙΚΑ (καὶ κάτι ἀκόμη δικαιολογίες ποὺ μᾶλλον εἶναι γιὰ νὰ λέγονται..) Πλήρωνε ὅμως κανονικότατα. Ὅταν ἐζήτησε τὴν ἐπιστροφή τῶν χρημάτων ποὺ εἶχε καταβάλλει, τοῦ εἶπαν πὼς ἐὰν κι ὅταν θὰ ἀλλάξῃ ὁ νόμος, τότε θὰ ἔχῃ νὰ λαμβάνῃ.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτά.  Δὲν τὸν πλήρωσε ὁ πελάτης του; Ἔχει ἐπίσης νὰ λαμβάνῃ, κάπου, κάπως, κάποτε, ἐὰν θὰ γίνῃ τὸ δικαστήριο, ἐὰν δὲν ἔχῃ παραγραφῇ ἡ ἀδικία κι ἐὰν θὰ …ζῇ κάποιος ἐκ τῶν δύο ἀντιδίκων. 

Ἐπίσης ἔχει νὰ λαμβάνῃ ἀναδρομικὰ ἀπὸ κάθε παρακράτησι ποὺ τοῦ ἔχουν κάνει τὰ τελευταῖα 60 χρόνια καὶ ἡ ὁποία ἔφερε μίαν «σημείωσι» ἀπὸ πίσω… «ἀνεπίσημος διαδικασία»!!!  Ὁ,τιδήποτε κι ἐὰν ἦταν αὐτό… Λᾶθος τοῦ ὑπαλλήλου, φακελάκι, λάδωμα, ἐξυπηρέτησις… 

Φόρος, ἔκτακτη εἰσφορά, διπλὴ (ὑποχρεωτικὴ) ἀσφάλισις δὲν λογίζονται… Αὐτὰ δὲν θεωροῦνται ἀναδρομικὰ ἐκ τοῦ κράτους! Αὐτὰ θεωροῦνται ὑποχρεώσεις τοῦ κάθε μπαμπᾶ μας.  Ὅπως κι ὅλα τὰ παραπάνω….

Δῆλα δὴ ξέρετε γιατὶ συζητᾶμε; Γιὰ ἕνα σύστημα ποὺ ἔχει δομηθεῖ ἔτσι ὡςτε νὰ τὰ παίρνῃ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο ἀπὸ τοὺς πολίτες του. Δίχως ὅμως νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ συναλλαγὴ καὶ δίχως πιθανότητα ἐπιστροφῆς τῶν κλαπέντων. Διότι περὶ κλαπέντων συζητᾶμε. 

Μᾶς ἔχουν γιὰ πέταμα; Μᾶλλον… Μᾶς ἔχουν «ἀντιληφθεῖ» ὡς μηχανὲς παραγωγῆς δικοῦ τους πλουτισμοῦ! Φυσικότατον εἶναι νὰ δροῦν θρασύτατα! Διότι τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ μπαμπᾶ μου, γιὰ τὰ ὁποῖα σχεδὸν 60 χρόνια πάλευε μὲ θεοὺς καὶ δαίμονες, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ξεκαθαρίσῃ, δὲν γίνεται λόγος. Διότι ὁ μπαμπάς μου, κι ὁ κάθε μπαμπάς σας, δὲν ἐξυπηρέτησε τὸ σύστημα, δὲν τοῦ ἔλυσε τὰ προβλήματα, δὲν ἔγινε δίαυλος λύσεων. Ἦταν γιὰ ὅλην του τὴν ζωή ἕνα τόσο δὰ γραναζάκι… Τόσο δά…

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως, εἶναι ὅλοι παιδιὰ τοῦ ἰδίου θεοῦ;

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και 800.000 Ελλήνων που παραμένουν άνεργοι οι βουλευτές που διεκδικούν αναδρομικά επιμένουν στη γραμμή τους χωρίς να κάνουν βήμα πίσω! Μάλιστα, ζητούν αναδρομικά χιλιάδων ευρώ!

Το Ελεγκτικό Συνέδριο τούς δικαιώνει με πρόσφατη απόφαση του.

Στη βάση ότι σύμφωνα με το νόμο, από την στιγμή που ηαποζημίωση των βουλευτών είναι συνδεδεμένη με τις αποδοχές του Αρείου Πάγου, το ίδιο ισχύει κατ’ επέκτασιν και για τους πρώην βουλευτές και επομένως προσαρμόζονται οι αποδοχές τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Το Παρόν της Κυριακής», τέτοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί πάνω από 30, ωστόσο για να γίνει η εκταμίευση πρέπει να «ανάψει» το πράσινο φως στο Γενικό Λογιστήριο ο Υπουργός, που όμως τελευταία και λόγω της κρίσης αλλά και της γενικότερης δυσαρέσκειας του κόσμου και των ΜΜΕ αρνείται να υπογράψει.

Τα αναδρομικά που πήραν πρώην βουλευτές που είχαν κάνει προσφυγή για την πενταετία 2003-2008 ανέρχονται από 130.000 μέχρι 150.000, ίσως και 170.000 ευρώ με απόφαση που είχε υπογράψει ως Υπουργός Οικονομικών ο Γιώργος Αλογοσκούφης. (newsbomb)

Ξέρω, ξέρω… Δὲν ἦταν βουλευτὴς ὁ μπαμπάς μου… Οὔτε κι ὁ δικός σας… Δὲν κρατᾶ τὸ στόμα του κλειστὸ γιὰ «σοβαρὰ ζητήματα» πρὸ κειμένου νὰ τοῦ τὸ «γλυκαίνουν» κάθε τόσο…. Δὲν χρωστᾶ ποὐθενά… Καὶ τὸ κυριότερον, τὰ ἀναδρομικά ποὺ τοῦ χρωστοῦν, δὲν ἔχουν «νομικὴν» ὑπόστασι…. Ἔχουν μόνον ἠθική! 

Τὰ ἀναδρομικὰ τῶν βουλευτῶν ὅμως δὲν ἔχουν καμμίαν ἠθικήν ὑπόστασιν… Ἔχουν μόνον «νομικήν»…. Καὶ μάλλιστα μὲ μαγειρεμένους νόμους, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βολεύουν κι ἐξυπηρετοῦν μόνον ὅσους ἔχουν ἐξαρτημένες σχέσεις. Δίδονται γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν κάποια στόματα νὰ παραμένουν «σιωπηλὰ» καὶ «προσεκτικά»! Δίδονται μόνον γιὰ νὰ προσβάλλουν τὴν δική μας νοημοσύνη καὶ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν πὼς ἐτοῦτο τὸ οἰκοδόμημα πρέπει ἐπί τέλους νὰ καταρρεύσῃ διὰ παντός! Καὶ μάλλιστα μὲ μεγάλο θόρυβο, πρὸ κειμένου νὰ ἀκουστῇ παντοῦ! Γιὰ νὰ πάψῃ τὸ «νόμιμον» ἐπὶ τέλους καὶ νὰ ἐφαρμοστῆ τὸ ἠθικόν!

Φιλονόη.

 

Σχετικὰ θέματα:

Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη τὸν μπατίρη!

Ἀναδρομικὰ καὶ οἱ βο(υ)λευτές;

Πρὸς βουλευτές, συνταξιούχους καὶ μή:

Ἀπάντηση στούς 800 βουλευτές πού ζητοῦν ἀναδρομικά

 


φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ


(Visited 15 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Τὰ ἀναδρομικὰ τοῦ μπαμπᾶ μου ποὺ δὲν εἶναι βουλευτής.

 1. Οικία επί της άμμου,

  καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἢν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη

  δια το ρηθέν υπό Φιλονόης :

  Δίδονται (σ.σ. τα βουλευτικά αναδρομικά) μόνον γιὰ νὰ προσβάλλουν τὴν δική μας νοημοσύνη καὶ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν πὼς ἐτοῦτο τὸ οἰκοδόμημα πρέπει ἐπί τέλους νὰ καταρρεύσῃ διὰ παντός!

  Θα το απολαύσουμε βλέποντας, εκ του Πόντου, τον καταποντισμό του.

 2. Πάλι θὰ γίνω κακὸς καὶ μονότονος ἐπαναλαμβάνων ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐλεεινὰ καὶ τρισάθλια ἐγίνοντο μὲ τὴν ἔγκρισιν τὴν δικήν μας. Διότι ἐμεῖς διὰ τῆς ψήφου μας ἐνεκρίναμε αὐτὰ τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀπεφάσιζαν καὶ ἐνομοθέτουν. Διότι ἄν εἴμεθα ἀντίθετοι διὰ τῆς ψήφου θὰ τοὺς ὁδηγούσαμε εἰς τὴν ἐξώπορταν. Νέοι είσέρχονται είς τὸ κ{υ}οινοβούλιον, γέροι ἐξέρχονται συνήθως, ἐνίοτε δὲ ἀποθνήσκουν καὶ γέροντες καὶ βολευταί Πρὸς τὶ λοιπόν αἱ διαμαρτυρίαι; Δὲν ἔχουν νόημα ἐξ ἄλλου. Ἡ λῦσις εἶναι νὰ παύσωμεν τὰς διαμαρτυρίας, νὰ ρίψωμεν ΠΑΝΤΑΣ τοὺς ἐρυθροπρασινοκυανοὺς εἰς τὴν πλησιεστέραν χαβοῦζαν καὶ νὰ ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΟΘΟΥΜΕ. Ἐπιτέλους!…

  • Νικόλαε, τό ζήτημα μὲ τὴν ῥαδιένεργεια εἶναι ξεκάθαρο.
   Δὲν ὑπάρχει ὑλικὸ στήν φύσι (ἀναφέρομαι σὲ στοιχεῖα) ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ «ῥαδιενεργὴ» ἐκπομπή.
   Ἀπὸ τὸν ἀθῶο ἄνθρακα ἔως τὰ βαρύτερα ὅπως τὸ οὐράνιο καὶ τὸ ῥαδόνιο.
   Τί σημαίνει ὅμως ῥαδιενέργεια; Γιατί μᾶς ἔχουν φορτώσει μὲ πληροφορίες ποὺ μᾶλλον εἶναι ὑπερβολικές, ἢ ἀκόμη κι ἀνυπόστατες;
   Κάθε ῥαδιενεργὸς πυρήνας, λέγεται ῥαδιενεργὸς διότι ἔχει μίαν δυνατόητα «ἀλλοιώσεώς» του, ἀλλαγῆς τῆς φύσεώς του. Ὁ ἄνθραξ γιὰ παράδειγμα μεταμορφώνεται (μεταπίτπτει) σὲ ἄζωτο.
   Πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι μία τέτοια ἀκτινοβολία; Πόσο καταστροφικὴ γιὰ τὴν ὑγεία μας;
   Ἐὰν συνυπολογίσουμε στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μας ὅλες τὶς ἐπιβαρύνσεις ποὺ δεχόμαστε ἀπὸ κάθε μορφῆς ἀκτινοβολία, τότε σίγουρα θὰ πρέπῃ νὰ σηκώσουμε τὰ χέρια ψηλὰ καὶ νὰ περιμένουμε νὰ πεθάνουμε.
   Δὲν τὸ κάνουμε ὅμως. Καταφέρνουμε μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο καὶ «ξεπερνᾶμε» ὅλες τὶς ἀκτινοβολίες. Κι ὄχι μόνον τὶς ξεπερνᾶμε, ἀλλὰ οἱ ὅποιες μεταλλάξεις ἔχουμε ὑποστεῖ (ἐὰν ἔχουμε ὑποστῇ) σπανιότατα (ἔως καθόλου) εἶναι κληρονομήσιμες. Αὐτὸ μήπως σοῦ λέει κάτι;
   Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπίσης παραπληροφορήσει εἶναι ὁ σχετικὸς χρόνος ὑποδιπλασιασμοῦ (χρόνος ἡμιζωῆς).
   Δῆλα δή ὁ χρόνος ποὺ χρειάζεται μία ποσότητα ἑνὸς στοιχείου νὰ ἀλλάξῃ μορφὴ καὶ νὰ μείνῃ ἀκριβῶς ἡ μισή ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἴχαμε στὴν ἀρχή.
   Γιὰ τὸν ἄνθρακα χρειάζονται 5.730 χρόνια!!!! Πολὺ μεγάλη διάρκεια γιὰ ἕνα στοιχεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖον …ἀποτελούμαστε! Δῆλα δή γιὰ ὅλην μας τὴν ζωὴ μέσα μας ἔχουμε ἕνα ῥαδιενεργὸ ὑλικὸ ποὺ ὅμως διόλου δὲν ἐπηρεάζει τὴν ζωή μας;
   Ὅσο γιὰ τὰ στοιχεῖα γύρω ἀπὸ τὸ οὐράνιο, δίδουν κατ’ ἐξοχήν μόλυβδο. Ἕνα βαρύ μέταλλο, ἐξαιρετικὰ μεγάλης ἀκτινοβολίας ἀλλὰ παρὸν σὲ κάθε μας δράσι. (Ποῦ δὲν ὑπάρχει μόλυβδος;) Ὅταν τὸν μόλυβδο τὸν τρῶμε (τροφικὴ ἁλυσίδα) γιατί δὲν εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ εἶναι ἐπικίνδυνος ὡς ἐλάχιστο κατάλοιπο ἀπὸ τὸ οὐράνιο; (Ἄσε ποὺ εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνιο τὸ ἀτύχημα ποὺ θὰ προκαλέσῃ τέτοιον κίνδυνο.)
   Τέλος, γιὰ ῥίξε μίαν ματιὰ γύρω σου. Εἴπαμε πὼς ὁ μόλυβδος εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνος. Γιὰ ἀναζήτησε νὰ βρῇς τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον εἰσέρχεται στὴν τροφική μας ἁλυσίδα. Καὶ φυσικὰ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ κάνουν γαργάρα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ξέρουν καὶ σιωποῦν.
   Ἐρεύνησε τὰ κατάλοιπα ποὺ ἀφήνουν οἱ γαιάνθρακες, τὰ παράγωγά τους καὶ ἡ ἐπεξεργασία τους… Καὶ μετὰ ἔλα νὰ βροῦμε αὐτὰ τὰ κατάλοιπα ποῦ ἀκριβῶς καταλήγουν. Νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς θὰ τρομάξῃς.

Leave a Reply