Τό κόμμα τῶν ἠλιθίων ἤ τό κόμμα τῶν κακούργων;

Εἴχαμε μίαν αὐτοκτονία ἐχθές. 
Κοντὰ σὲ αὐτὴν εἴχαμε καὶ μίαν ἀκόμη ἀπόπειρα στὴν Χίο. 
Κι ἀντὶ οἱ ἠλίθιοι νὰ τὸ βουλώσουν, ἀντὶ νὰ σταθοῦν σιωπηλοί, ἀντὶ νὰ κάτσουν στὰ αὐγά τους καὶ νὰ σταματήσουν τὶς κορῶνες, αὐτοὶ βγαίνουν ὥς κλασσικοὶ μαϊντανοὶ καὶ κάνουν δηλώσεις. 
Καὶ νὰ ἄξιζαν οἱ δηλώσεις τους, νὰ πῶ χαλάλι…

Συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply