Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀποκαλύπτει τόν Πάγκαλο!

Ἡ ἀργία ἐγέννησε τήν πενίαν.

Ἡ πενία ἒτεκεν τήν πείναν.
Ἡ πείνα παρήγαγε τήν ὀρεξιν.
Ἡ ὂρεξις ἐγέννησε τήν αὐθαιρεσίαν.
Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τήν ληστείαν.
Ἡ ληστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν.
Ἰδοῦ ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος ἐτούτου!
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
“Οἱ ἒμποροι τῶν ἐθνῶν”.
(γιά τήν μεταγραφή στό πολυτονικόν Φιλονόη.)
Ὁ τίτλος  καί ἡ σελίδα  (i-reporter)ἀπό μήνυμα τῆς φίλης Ἀγγελικῆς.
(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply