Τηλεοπτικὴ καταγγελία κατὰ τῆς «τουρκικῆς δημοκρατίας»!

Ὁ κύριος Δαπέργολας μᾶς ἐξηγεῖ, ἀρκετὰ συνοπτικά, τὰ ὅσα συμβαίνουν, ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς στὴν Θράκη. Εἶναι αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγραφα ἐχθές, μὲ μεγαλυτέρα ἔμφασι στὰ ἔργα τῶν τούρκων.

 

 

Προσωπικῶς δὲν μπορῶ νὰ τρέφω μίσος γιὰ κανέναν. Πίκρα, ἀγανάκτησι, θυμό, θλίψι… Ναί. Ἀλλὰ μίσος ὄχι! Καὶ δὲν ἔχω αἰσθανθεῖ μέσα ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ μας ἱστό ἢ μέσα ἀπὸ τὰ σχολικά μου χρόνια, κάποιαν καλλιέργεια μίσους.

Πόσο ὑπάνθρωπα πρέπει νὰ εἶναι λοιπὸν αὐτὰ τὰ ὄντα, ποὺ μοναδικό τους σκοπό ἔχουν τὴν καλλιέργεια μίσους;

Καὶ ἡ πολιτεία ποῦ εἶναι; Διακοπὲς στὰ «τουρκικά» βουνά;

Ἂς μὴν τὸ συνεχίσω… Αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν ἔχω ὄρεξι…

Φιλονόη.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply