Παρακωλύει ἡ μονὴ Βατοπεδίου τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα; (2)

Τὸ δεύτερον τμῆμα τοῦ ἄρθρου ἀπό τὸν Γεώργιο Λεκάκη, τὸ ἀφορόν τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Βατοπεδίου. Μία προσεκτική ματιὰ στοὺς τίτλους μὲ γέμισε μὲ θυμό καὶ πίκρα. Γιατί;

Πνευματικοί κάτοχοι δὲν εἶναι γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὰ δικαιώματά τους.

Γιατί λοιπόν ἀποκρύπτουν τόσες γνώσεις καὶ πληροφορίες;

Μὲ ποιὸ δικαίωμα;

Φιλονόη.

Ἐπίσης πηγὴ ὁ ἀστήρευτος Γιῶργος Λεκάκης.

παρακωλύει ἡ μονή Βατοπεδίου τήν ἐπιστημονική ἔρευνα; (1)

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply