Μᾶς δείχνουν τόν δρόμο

   Ἡ νέα δημοτική ἀρχή τῶν Θηβῶν ἀνταποκρίνεται στίς ὑποχρεώσεις της καί ἐφαρμόζει τόν νόμο. Διαβάζω στόν τύπο (στόχος) ὅτι σέ συνεργασία μέ τήν Ἀστυνομία καί τό ΣΔΟΕ ἡ δημοτική ἀρχή ἀγοράζει τά παρανόμως ἐνοικιασθέντα (ἤ ὑπό κατάληψιν) σπίτια τά ὁποῖα κατεδαφίζει δημιουργῶντας πάρκα καί κοινόχρηστους χώρους. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξαφανίζει ἑστίες μολύνσεως ἀλλά καί τριβῆς μεταξύ τῶν κατοίκων καί τῶν λαθρομεταναστῶν. Εἶχε ἀρχίσει νά δημιουργεῖται ἕνα γκέτο στήν πόλι ἀπό τούς λαθροεποίκους.

Τήν Κυριακή 10 Ἀπριλίου ὁ λαός τῶν Θηβῶν ἀντιστάθηκε καί ὑπεστήριξε τούς δημοτικούς του ἄρχοντες. Ὅλοι, άριστεροί, δεξιοί, κεντρῶοι, συνέπλευσαν μέ τόν νέο δήμαρχο.

Ἡ γνωστή σέ ὅλους Ἄλ Σαλέχ εἶχε ἀπευθύνει ἔκκλησι στούς φίλους της, μέσω facebook, ἀλλά ἡ ἀνταπόκρισις ἀπ΄ ὅτι μάθαμε ἦταν πάρα πολύ μικρή. (πάντα ὑπάρχουν οἱ γνωστοί «προοδευτικοί ἀριστερούληδες»).

Ἀποτέλεσμα: Ὅταν πρυτανεύει ἡ λογική βλέπουμε τό συμφέρον τό δικό μας καί τοῦ τόπου. Τό πολυπολιτισμικό μοντέλο κατά συνέπειαν ἀπορρίπτεται.

εἰκόνα

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply