Μυαλό κουκούτσι ἤ λόγοι σκοπιμότητος;

 Στίς 3 Ἰουλίου ἡ ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ θά ἀποφασίση γιά τήν συνταγματικότητα τοῦ νόμου περί ἑλληνοποιήσεως τῶν λαθρομεταναστῶν. Παρ΄ ὅλα αὐτά τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν δέχεται κανονικά αἰτήσεις ἑλληνοποιήσεως.

Κατά τήν προσφιλῆ της τακτική ἡ κατοχική κυβέρνησις τοῦ ΓΑΠ γράφει στά παλαιά της ὑποδήματα τήν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ καί τό Σύνταγμα.

Ἡ συνεχής ἑλληνοποίησις τῶν λάθρο… ἄν μή τί ἄλλο καταντᾶ ὕποπτη. Ἐπίσης εὐνοεῖ τήν ἀθρόα εἰσβολή ἀλλοδαπῶν. Προτείνω νά φτιάξουν ἕνα χῶρο καταλύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν στά βόρεια ἤ τά νότια προάστια. Ἔτσι, γιά νά τούς ἔχουν κοντά τους ὁ Γιωργάκης καί ἡ παρέα του, μιά καί τούς ἀγαποῦν τόσο πολύ.

Κουκούτσι μυαλό ἤ λόγοι σκοπιμότητος; Μᾶλλον τό δεύτερο.

Υ.Γ. Δικαίωμα ψήφου στούς Ἕλληνες ὁμογενεῖς οἱ κυβερνήσεις ἐξακολουθοῦν νά μή δίδουν. Πρῶτα οἱ λαθρομετανάστες καί μετά οἱ Ἕλληνες.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply